Søg
 

Intro for vikar under COVID-19 på SUH

Orientering før introduktion for ansatte, der er vikarer på Sjællands Universitetshospital under COVID-19 beredsskabssituationen.

1. Introduktion​

Vi har lavet denne side til dig, der har tilmeldt dig via regionens COVID19 jobbank til at hjælpe i denne ekstraordinære situation.

Denne side består af en række emner, som er relevant, at du er opdateret på, og der vil være en del henvisninger til retningslinjer og officielt materiale, som vi beder dig om at orientere dig i.

Som start på din ansættelse vil der være teoretisk forberedelse, undervisning og praktisk Skills Station træning og efterfølgende aftaler du en følgevagt som en del af oplæringsprogrammet. Du bedes orientere dig i nedenstående inden introduktionen.

Inden din første vagt bedes du læse de links og andet materiale din kommende arbejdsgiver eventuelt sender til dig.

2. D4 henvisning til relevante dokumenter

Under de enkelte emner, har vi oplistet relevante retningslinjer/D4 dokumenter. Enkelte links virker ikke, når du ikke er på Regionens netværk.

Hold dig orienteret i dokumenter for COVID-19 via overbliksdokument D4 DocID 626823​​

3. Dokumentation i Sundhedsplatformen og registrering

Vi benytter elektronisk patientjournal – Sundhedsplatformen. Jobbankmedarbejdere anbefales at orientere sig i manualer og E-læringsvideoer inden de starter på afdelingen
 
Manualer samt E-læringsvideoer er tilgængelige på Region Sjællands internetside.
E-læringsvideoerne vil være beskyttet med et password.
Find materialerne på internettet her

Password til alle videoer er Hospital2018

4. Fortrolighed og tavshedspligt

Som medarbejder på SUH er du underlagt tavshedspligt. Dette kan du læse mere om i D4 DokID 333749​​

5. Hygiejneregler og isolation

I den aktuelle situation vil vi bede dig være særlig opmærksom på de infektionshygiejniske retningslinjer og på din håndhygiejne. Et godt sted at starte er ved at gennemgå:

Undervisningsfilm - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)

D4 626823 Infektionshygiejne COVID-19

D4 536817​​ Håndhygiejne for Sundhedspersonale

6. Den kritisk syge patient

Afhængig af hvilke opgaver din kommende leder ønsker, du skal bidrage til, får du relevant oplæring. Oplæring omkring den kritisk syge patient foregår på SUH som en kombination mellem at deltage i lokalt udviklet teoretisk undervisning, Skills Station træning og sidemandsoplæring. Helt grundlæggende kan du starte med at orientere dig i materiale til klinisk personale, som du finder her

7. Hjertestop og brand

Du finder materiale vedrørende HLR på dette link:
D4 628003​ ​Hjertestop hos patienter med mistanke om COVID-19, Erkendelse, alarmering, behandling, og dokumentation i Region Sjælland

8. Funktioner

Som udgangspunkt tildeles opgaver og funktioner med udgangspunkt i dine nuværende kompetencer og den oplæring, du vil få, således at vi udnytter din hjælp bedst muligt.

Når vagtteamet sammensættes tages der udgangspunkt i vores kompetenceuddannelsesplan således at der er repræsentation af personaler med forskellige kompetencer så alle opgaver kan løftes tilsammen. Se SUH Kompetenceudviklingsprogram​​​.

 

9. Praktiske spørgsmål og svar

Du får udleveret ID adgangskort ved at henvende dig i informationen på din første arbejdsdag.

Du vil få udleveret uniformer i din kommende afdeling og få anvist hvor du skal klæde om. Uniform udleveres på ID kortet i tøjdepotet som du finder i kælderen.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.03.20
Opdateret
23.09.22
Link til denne side:
Andre sider under SUH: COVID-19 uddannelsesmateriale
For faglig indhold kontakt:
Klinisk udviklingssygeplejerske
Kristine Mildahl Kjærgaard
Tlf. 47 32 29 59

Klinisk sygeplejespecialist
Camilla Bekker Mortensen
Tlf. 47 32 64 56