Søg
 

Materiale til klinisk personale

Sjællands Universitets Hospital COVID-19 uddannelsesmateriale: Klinisk personale tilknyttet Region Sjælland

Målrettet undervisnin​​g

​​​

​​​Her finder du relevant materiale, videoer og instrukser målrettet klinisk personale på SUH Køge og Roskilde i forbindelse med COVID-19 pandemien. Der er fokus på en praktisk tilgang. De enkelte afdelinger kan frit anvende materialet, som er sat op til at kunne tilgås hjemmefra.


 

​Generel information 

     

COVID-kompetenceudviklingsprogrammets formål er at plejepersonalet opnår viden, færdigheder og kompetencer i pleje og behandling af patienter indlagt med COVID-19

Udviklingsprogrammet består af 3 individuelle kompetenceniveauer, som kan bygges ovenpå hinanden afhængigt af deltagernes forudgående kompetencer og opgaver i COVID-beredskabet. Til hvert kompetenceniveau er et tilhørende kompetencekort udarbejdet. Efter gennemført kompetenceniveau udleveres et deltagerdiplom


 

Kompetence Niveau 1

Kompetenceniveau 1 er målrettet plejepersonale, der skal indgå i COVID-beredskab på sengeafsnit og plejepersonale, der efterfølgende skal deltage i kompetenceniveau 2 og evt. 3 mhp. at indgå i beredskab på intensiv afsnit. Det overordnede indhold i kompetenceniveau 1 er grundlæggende sygepleje til patienter med COVID-19 og infektionshygiejne.

Kompetence Niveau 2

Kompetenceniveau 2 er målrettet plejepersonale, der har gennemført kompetenceniveau 1 eller har tilsvarende kompetencer og som skal indgå i beredskab på intensiv afsnit. Det overordnede indhold i kompetenceniveau 2 er introduktion til intensiv terapi, basis monitorering, SP basis.

Kompetence Niveau 3​

Kompetenceniveau 3 er målrettet plejepersonale, der har gennemført niveau 1 og 2 eller har tilsvarende kompetencer og som skal indgå i beredskab på intensiv afsnit. Det overordnede indhold i kompetenceniveau 3 er basis introduktion til SP, introduktion til Hamilton respirator, samt introduktion til intensiv afsnittet. 

Information til læger

D4 649573​ Introduktion til eksterne COVID lægevagthold

D4 649103​ Funktionsbeskrivelse for læger i COVID-19 beredskab på Intensivafsnit, Sjællands Universitetshospital Køge

Undervisningsmateriale i SP

COVID-19 undervisningsmaterialer (regionsjaelland.dk)

COVID-læge:

Læge på Intensiv (regionsjaelland.dk)

Plejepersonale fra sengeafsnit til Intensiv:

1 fra sengeafsnit til intensiv uden.mp4 (23video.com)

1 fra sengeafsnit til intensiv dec.mp4 (23video.com)

Hvis videoerne kræver et kodeord: hospital2018​

COVID-19 Pleje og behandlingsinstrukser​

Denne side indeholder de primære instrukser, som løbende opdateres. Se derudover Region Sjællands D4 626823​ COVID-19

D4 626279 Regional retningslinje vedr. håndtering af COVID-19 på sygehus-COVID 19

D4 642292​​ Indlæggelseskrævende voksne patienter med COVID-19 i Region Sjælland - behandling af

COVID-19 retningslinje (2021) infektionsmedicinsk selskab 

Behandling af voksne patienter med COVID-19 indlagt på intensiv afdeling (2021) DASAIM Revideret vejledning

​Hygiej​ne      

Region Sjælland har nedenstående instrukser og videoer til vejledning i infektionshygiejne

 
 
 

Undervisningsfilm - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)

Information til læger:

D4 626823 Infektionshygiejne COVID-19

D4 536817​​​ Håndhygiejne for Sundhedspersonale

Respiration


Introduktionsvideoer og instrukser til håndtering af patienter, som er respiratorisk udfordrede. Primært målrettet plejepersonale, der skal på intensivt afsnit:

D4 280326 Luftbåren smitte, respiratorbehandling

D4 470476 Adaptive Support Ventilation – ASV

D4 216151 Respiratorbehandling af patienter med akut lungesvigt

ASV video Adaptive Support Ventilation (ASV) - How does it work? - YouTube

D4 475897​​ Intellivent ASV

https://youtu.be/P1lrr0BrE94

D4 358063 CPAP 

https://youtu.be/7ULhlRE2KFc   spol frem til ca 8:50 min. til kort demonstration​

C6-respirator HAMILTON-C6: Preoperational Check

s - YouTube​

D4 515780​ Buglejring af patienter med svær ARDS

COVID-19 Bugleje, instruktionsvideoer

D4 570625  Endotrachealsugning

D4 24923Trak

ening af den intuberede/trakeotomerede pati

ent

Kestomi

 pleje Aalborg Universitetshospital  https://video.rn.dk/secret/61342958/ed91457df124e0d31dd62598aefddc30​

Sugning, lukket sug trakeostomi Aalborg Universitetshospital https://video.rn.dk/secret/61341962/b89818bdaf86cf5563e47ae6fac6c8ae

Sugning, åbne sug trakeostomi Aalborg Universitetshospital https://video.rn.dk/secret/61341962/b89818bdaf86cf5563e47ae6fac6c8ae​​

Cirkulation

Instrukser vedrørende ABCDE og hjertestop:

D4 259313 ABCDE princip

D4 628003 Hjertestop hos patienter med mistanke om COVID-19, Erkendelse, alarmering, behandling, og dokumentation i Region Sjælland

Medicoteknisk udstyr, pumper, monitorering

Instrukser og videoer vedrørende håndtering af prøver og udstyr:

D4 216048 Arteriekateter, Pleje af perifert

D4 256408​ Arteriekateter, anlæggelse og håndtering af

MedViden.dk: Invasiv blodtryks​​måling​

D4 227960​ Arteriepunktur

Braun infusionspumpe - YouTube video

At tage en arteriel gas fra systemet - YouTube video

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.03.20
Opdateret
24.05.22
Link til denne side:
Andre sider under SUH: COVID-19 uddannelsesmateriale
​​For faglig indhold kontakt:
Klinisk udviklingssygeplejerske
Kristine Mildahl Kjærgaard
Tlf. 47 32 29 59

 
Klinisk sygeplejespecialist
Camilla Bekker Mortensen
Tlf. 47 32 64 56