Søg
 

Intro for vikar under COVID-19 på NSR Sygehuse

Orientering før introduktion for ansatte, der er indkaldt som vikarer på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse under COVID-19 beredsskabssituationen.


​​​​​​​​​​

​​

1. Introduktion

Vi har lavet denne side til dig, der har tilmeldt dig via regionens COVID19 jobbank og er blevet udvalgt til at hjælpe os i denne ekstraordinære situation.

NSR er i en beredskabssituation, hvor daglige ledelsesmøder og udefra kommende opgaver gør, at opgaverne ændres løbende. Vi vil derfor bede dig forberede dig på at være fleksibel i, hvilke opgaver du skal løse. Du kan være tryg ved, at du tildeles opgaver ud fra en konkret vurdering af dine kompetencer, og at vi prioriterer oplæring/introduktion til opgaverne løbende.

Denne side består af en række emner, som vi mener, det er relevant, at du er opdateret på, og der vil være en del henvisninger til retningslinjer og officielt materiale, som vi beder dig om at orientere dig i.

Som start på din ansættelse vil du, afhængig af dine forudsætninger, blive indkaldt til en kort introduktion til NSR eller blive introduceret i din kommende afdeling. Du bedes orientere dig i nedenstående inden introduktionen.

Hold dig gerne orienteret på den generelle Corona status i Danmark og i regionen via Coronavirus/COVID-19 i Danmark

Inden din første vagt bedes du læse de links og andet materiale din kommende arbejdsgiver eventuelt sender til dig.

2. D4 henvisning til relevante dokumenter

Under de enkelte emner, har vi oplistet relevante retningslinjer/D4 dokumenter. Enkelte links virker ikke, når du ikke er på Regionens netværk. Efter du har fået dit brugernavn, kan disse dokumenter tilgås via linket. Alternativt kan du søge på dokumentnummeret på Region Sjællands Dokumentportal. Her har du adgang til at læse dokumenterne uden at være logget på Regionens netværk.

Efter at have fået dit brugernavn kan du også tilgå D4 på mobile enheder – se vejledning D4 på mobile enheder.

Mange af retningslinjerne indeholder links til lommekort. Se vejledning om hvordan lommekort åbnes og udskrives.

Hold dig orienteret i dokumenter for COVID-19 via overbliksdokument (D4 DocID 626823)

3. Fortrolighed og tavshedspligt

Som medarbejder på NSR er du underlagt tavshedspligt. Dette kan du læse mere om i D4 DokID 333749 Intern D4.

4. Hygiejneregler og isolation

I den aktuelle situation vil vi bede dig være særlig opmærksom på de infektionshygiejniske retningslinjer og på din håndhygiejne. Et godt sted at starte er ved at gennemgå:

Film fra hygiejnesygeplejerskerne vedr. værnemidler:

Relevante D4 dokumenter

5. Den kritisk syge patient

Afhængig af hvilke opgaver din kommende leder ønsker, du skal bidrage til, får du relevant oplæring. Oplæring omkring den kritisk syge patient foregår på NSR som en kombination mellem at deltage i lokalt udviklet teoretisk undervisning, case scenarier, færdighedstræning og sidemandsoplæring. 

6. Hjertestop 

Du finder materiale vedr. HLR via nedenstående D4 instukser:
Hjertelungeredning af voksne for sundhedsfagligt personale​
(D4 DokID 504037 - tværregionalt)

Hjertestop hos patienter med mistanke om COVID-19 ​
(D4 DokID​ 628003 - regional)

7. Funktioner

Som udgangspunkt tildeles opgaver og funktioner med udgangspunkt i dine nuværende kompetencer og den oplæring, du vil få, således at vi udnytter din hjælp bedst muligt. 

Når vagtteamet sammensættes tages der udgangspunkt i vores kompetenceuddannelsesplan således at der er repræsentation af personaler med forskellige kompetencer så alle opgaver kan løftes tilsammen.

8. Praktiske spørgsmål

Sygehuset er ’skallukket’, og der er kun adgang med ID- kort. Vi skal derfor bede dig huske dit adgangskort, så du ligeledes kan identificere dig overfor vores vagter. 

Adgangskort og uniformer får du udleveret i din afdeling på første arbejdsdag med anvisning om, hvor du skal klæde om.

Vil du læse mere om sygehusets ’skallukning’ og det påbud, alle sygehuse har fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed, kan du finde informationen her: Corona-Aktuelt-Begrænsning af besøg på sygehuse, plejehjem, bosteder mv.​

​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.03.20
Opdateret
05.07.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Klinisk Kompetence Center
Ingemannsvej 30, 1. sal, tv.,
4200 Slagelse

Udviklingskonsulent
Kristine Bækgaard
Telefon 93567574