Søg
 

Intro for vikar under COVID-19 på Nykøbing F Sygehus

Orientering før introduktion for ansatte, der er indkaldt som vikarer på Nykøbing F Sygehus under COVID-19 beredsskabssituationen.

1. Introduktion​

Vi har lavet denne side til dig, der har til​meldt dig via regionens COVID19 jobbank og er blevet udvalgt til at hjælpe os i denne ekstraordinære situation.

Nykøbing F Sygehus er i en beredskabssituation, hvor daglige ledelsesmøder og udefra kommende opgaver gør, at opgaverne ændres løbende. Vi vil derfor bede dig forberede dig på at være fleksibel i, hvilke opgaver du skal løse. Du kan være tryg ved, at du tildeles opgaver ud fra en konkret vurdering af dine kompetencer, og at vi prioriterer oplæring/introduktion til opgaverne løbende.

Denne side består af en række emner, som vi mener, det er relevant, at du er opdateret på, og der vil være en del henvisninger til retningslinjer og officielt materiale, som vi beder dig om at orientere dig i.

Som start på din ansættelse vil du, afhængig af dine forudsætninger, blive indkaldt til en kort introduktion til Nykøbing F Sygehus eller blive introduceret i din kommende afdeling. Du bedes orientere dig i nedenstående inden introduktionen.

Hold dig gerne orienteret på den generelle Corona status i Danmark og i regionen via Coronavirus/COVID-19 i Danmark

Inden din første vagt bedes du læse de links og andet materiale din kommende arbejdsgiver eventuelt sender til dig.

2. D4 henvisning til relevante dokumenter

Under de enkelte emner, har vi oplistet relevante retningslinjer/D4 dokumenter. Enkelte links virker ikke, når du ikke er på Regionens netværk. Efter du har fået dit brugernavn, kan disse dokumenter tilgås via linket. Alternativt kan du søge på dokumentnummeret på Region Sjællands Dokumentportal. Her har du adgang til at læse dokumenterne uden at være logget på Regionens netværk.

Efter at have fået dit brugernavn kan du også tilgå D4 på mobile enheder – se vejledning D4 på mobile enheder.

Mange af retningslinjerne indeholder links til lommekort. Se vejledning om hvordan lommekort åbnes og udskrives.

Hold dig orienteret i dokumenter for COVID-19 via overbliksdokument (D4 DocID 626823)

3. Dokumentation i Sundhedsplatformen og registrering

Afhængig af dine opgaver og adgange kan du blive bedt om at dokumentere på papir (nødprocedure) eller i Sundhedsplatformen. På intranettet kan du orientere dig i SP hjælpepakker på Covid-19 undervisningsmaterialer.

4. Fortrolighed og tavshedspligt

Som medarbejder på Nykøbing F Sygehus er du underlagt tavshedspligt. Dette kan du læse mere om i D4 DokID 333749 Intern D4.

5. Hygiejneregler og isolation

I den aktuelle situation vil vi bede dig være særlig opmærksom på de infektionshygiejniske retningslinjer og på din håndhygiejne. Et godt sted at starte er ved at gennemgå:

Film fra hygiejnesygeplejerskerne vedr. værnemidler:

Relevante D4 dokumenter

6. Den kritisk syge patient

Afhængig af hvilke opgaver din kommende leder ønsker, du skal bidrage til, får du relevant oplæring. Oplæring omkring den kritisk syge patient foregår på Nykøbing F Sygehus som en kombination mellem at deltage i lokalt udviklede SKILLS stations og sidemandsoplæring. Helt grundlæggende kan du starte med at læse om Early Warning Score.

Relevante D4 dokumenter:
EarlyWarningScore (Tværregionalt D4 DokID 510759) Systematisk observation og risikovurdering af indlage patienter samt dertil hørende handlingsalgoritme.

7. Hjertestop og brand

Ved introduktionen skal du enten fremvise dokumentation for bestået brandskole og HLR undervisning eller tage kurserne umiddelbart efter opstart.

Relevante D4 dokumenter:

Undervisning i hjerte-lunge redning & den kritisk syge patient (D4 DokID 372863)

Hjertelungeredning af voksne for sundhedsfagligt personale (tværregionalt) (D4 DokID 504037)

Hjertestopkald og behandling (lokal) (D4 DokID 301813)

Mobilt akut team (MAT) (D4 DokID 476118), som indeholder 2 relevante lommekort: ”Måling af vitale parametre” og ”handleanvisning til MAT”.

8. Funktioner

Som udgangspunkt tildeles opgaver og funktioner med udgangspunkt i dine nuværende kompetencer og den oplæring, du vil få, således at vi udnytter din hjælp bedst muligt. Udover at passe kritisk syge og/eller COVID-19 patienter har vi mange andre funktioner, der skal bemandes, for at vi som sygehus kan lykkes med at løfte denne store beredskabsopgave. Følgende funktioner er eksempler på funktioner, som du kan få tildelt af din kommende leder. Vi forventer at udvikle flere specialfunktioner i den kommende tid.

A. Hygiejnesupporter

Vi arbejder på at oprette en hygiejnesupporter-funktion, som har sundhedsfaglig baggrund og er særlig introduceret til hygiejne og genbehandling af værnemidler.

Relevante D4 dokumentationer 

B. Runner

Vi arbejder på at oprette en runner-funktion, som har sundhedsfaglig baggrund og er særlig introduceret til værnemidler og andet udstyr, der benyttes på isolationsstuer, og som kan hente og bringe materiale til personale på isolationsstuer.

C. Ernæringssupporter

Vi arbejder på at oprette en ernæringssupporter-funktion, som har sundhedsfaglig baggrund og særligt fokus på ernæring og køkkenhygiejne. 

9. Praktiske spørgsmål og svar

Adgang til sygehuset er begrænset, og vi skal derfor bede dig huske dit adgangskort, så du kan identificere dig overfor vores vagter. Som led i introduktionen vil du blive fotograferet, og der laves identifikationskort, der fungerer som adgangskort. Indtil du får udleveret adgangskort, skal du henvise til, at du er vikar i covid19 jobbanken. Vil du læse mere om sygehusets skallukning, og det påbud alle sygehuse har fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed, kan du finde informationen her: Corona-Aktuelt-Begrænsning af besøg på sygehuse, plejehjem, bosteder mv.

Du vil få udleveret uniformer i din kommende afdeling og få anvist hvor du skal klæde om.

Der er begrænset parkering på de fleste p-pladser rundt om sygehuset - se hvor du kan parkere på kortet over Nykøbing F Sygehus

Har du spørgsmål kan du skrive til os på nfs-kvalitet@regionsjaelland.dk

Da vi har travlt i disse dage, vil vi bestræbe os på at svare inden for 2 hverdage.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.03.20
Opdateret
24.04.20
Link til denne side:
Andre sider under Nykøbing F: COVID-19 uddannelsesmateriale
 

 Kontakt

 
KHR Uddannelse
Christina Fisker
Koordinator
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 21 32 04 41