Søg
 

Intro for vikar under COVID-19 på Nykøbing F. Sygehus

Klik på nedenstående emner, så du kan forberede dig på nye opgaver.

1. Introduktion​

Nykøbing F Sygehus har i de seneste år med Covid-19 bølger erfaret, at opgaver kan ændres løbende – og hurtigt. Vi vil derfor bede dig forberede dig på at være fleksibel i, hvilke opgaver du skal løse.

Du kan være tryg ved, at du tildeles opgaver ud fra en konkret vurdering af dine kompetencer, og at vi prioriterer oplæring/introduktion til opgaverne ad hoc. Du vil være en vigtig del af, at vi kan passe på hinanden som personale og passe på alle vores patienter.

Denne side består af en række emner, som vi mener, det er relevant, at du er opdateret på, og der vil være en del henvisninger til retningslinjer og officielt materiale, som vi beder dig om at orientere dig i.

Som start på din ansættelse vil du blive indkaldt til en kort introduktion til Nykøbing F. Sygehus. Du bedes orientere dig i nedenstående inden introduktionen.

Hold dig gerne orienteret på den generelle Corona status i Danmark og i regionen via Coronavirus/COVID-19 i Danmark

​​Det er vigtigt at du inden din første vagt orienterer dig i de links og andet materiale din kommende arbejdsgiver eventuelt sender til dig.​

2. D4 henvisning til relevante dokumenter

Under de enkelte emner, har vi oplistet relevante retningslinjer/D4 dokumenter. Enkelte links virker ikke, når du ikke er på Regionens netværk. Efter du har fået dit brugernavn, kan disse dokumenter tilgås via linket. Alternativt kan du søge på dokumentnummeret på Region Sjællands Dokumentportal. Her har du adgang til at læse de fleste dokumenter uden at være logget på Regionens netværk.

Mange af retningslinjerne indeholder links til lommekort. Se vejledning om hvordan lommekort åbnes og udskrives.

Hold dig orienteret i dokumenter for COVID-19 via overbliksdokument (D4 DocID 626823)

3. Dokumentation i Sundhedsplatformen og registrering

Afhængig af dine opgaver, kompetencer og adgange kan du blive bedt om at dokumentere på papir (nødprocedure) eller i Sundhedsplatformen. Du finder information om Sundhedsplatformen her. Siden opdateres løbende.

4. Fortrolighed og tavshedspligt

Som medarbejder på Nykøbing F Sygehus er du underlagt tavshedspligt. Dette kan du læse mere om i D4 DokID 333749 Intern D4.

Vær opmærksom på hvad du skriver fx på de sociale medier​. Henvis til din leder, hvis du er i tvivl eller bliver kontaktet af medierne.

 
 
 

5. Hygiejneregler og isolation

I den aktuelle situation vil vi bede dig være særlig opmærksom på de infektionshygiejniske retningslinjer og på din håndhygiejne. Et godt sted at starte er at gennemgå E-læring om håndhygiejne, som du kan tilgå via ”kompetenceportalen” efter din ansættelse. Hvis du vil vide mere om Kompetenceportalen, kan du læse mere i denne quickguide til kompetenceportalen​. Se i øvrigt: 

Film fra hygiejnesygeplejerskerne vedr. værnemidler:
(Filmene er under revision)

Relevante D4 dokumenter

6. Den kritisk syge patient

Du vil modtage relevant oplæring i de opgaver, som din leder vurderer du skal varetage. Oplæring omkring den kritisk syge patient foregår på Nykøbing F. Sygehus som en kombination mellem at deltage i lokalt udviklede SKILLS stations og sidemandsoplæring. Helt grundlæggende kan du starte med at læse om Early Warning Score.

For at forebygge gener af kritisk sygdom er der et par praktiske ting, som du kan forberede dig på ved at se følgende:
Gode råd ved kvalme og opkast (Sydvestjysksygehus.dk)
Gode råd, når appetitten err lille - og kroppen har brug for noget ekstra (Regionshospitalet Silkeborg - Hospitalsenhed Midt) Husk at spørge ind til, hvilken kost patienten må få.
Lejring og forflytning. Husk at spørge, hvordan patienten må mobiliseres. (Film fra forflyt.dk)
 
Relevante D4 dokumenter:
EarlyWarningScore (Tværregionalt D4 DokID 510759) Systematisk observation og risikovurdering af indlage patienter samt dertil hørende handlingsalgoritme.

7. Hjertestop og brand

Du vil blive oprettet med et brugernavn. Hertil knyttes en Region Sjælland-mail, hvor du skal orientere dig om nyheder og mails fra din leder. Når du har et brugernavn, kan du gennemføre Brandskolen virtuelt.​ Du vil blive undervist i Hjerte-lunge-redning (HLR) i forbindelse med introduktionen, medmindre du har bestået et HLR kursus indenfor det sidste år.

Relevante D4 dokumenter:

Undervisning i hjerte-lunge redning & den kritisk syge patient (D4 DokID 372863)

Hjertelungeredning af voksne for sundhedsfagligt personale (tværregionalt) (D4 DokID 504037)

Hjertestopkald og behandling (lokal) (D4 DokID 301813)

Mobilt akut team (MAT) (D4 DokID 476118), som indeholder 2 relevante lommekort: ”Måling af vitale parametre” og ”handleanvisning til MAT”.

8. Funktioner

Som udgangspunkt tildeles opgaver og funktioner med udgangspunkt i dine nuværende kompetencer og den oplæring, du vil få, således at din hjælp gør størst mulig gavn for patienterne. Udover at passe kritisk syge og/eller COVID-19 patienter har vi mange andre vigtige funktioner, der skal bemandes, for at vi som sygehus kan lykkes med at give den bedste pleje og behandling til alle vores patienter. Nedenstående er eksempler på funktioner, der kan være en stor støtte for driften. ​Funktionerne videreudvikles og tilpasses løbende de opgaver, der skal løses, og i praksis vil de også blive kombineret i funktioner tilpasset den enkelte afdelings behov.

A. Hygiejnesupporter

Afhængig af behovet kan der oprettes en hygiejnesupporter-funktion, som har sundhedsfaglig baggrund og er særlig introduceret til hygiejne og genbehandling af værnemidler.

Relevante D4 dokumentationer 

B. Runner

Afhængig af behovet kan der oprettes en runner-funktion, som har sundhedsfaglig baggrund og er særlig introduceret til værnemidler og andet udstyr, der benyttes på isolationsstuer, og som kan hente og bringe materiale til personale på isolationsstuer.

C. Ernæringssupporter

Afhængig af behovet kan der oprettes en ernæringssupporter-funktion, som har sundhedsfaglig baggrund og særligt fokus på ernæring hos såvel patienter som personale og køkkenhygiejne. 

9. Praktiske spørgsmål og svar

Som led i introduktionen vil du blive fotograferet, og der laves identifikationskort, der fungerer som adgangskort. 

Du vil få udleveret uniformer i din kommende afdeling og få anvist, hvor du skal klæde om.

Der er begrænset parkering på de fleste p-pladser rundt om sygehuset - se hvor du kan parkere på kortet over Nykøbing F. Sygehus. Alternativt kan den store P-plads ved Ejegod Mølle benyttes.

Har du spørgsmål kan du skrive til os på
nfs-kvalitet@regionsjaelland.dk

Du kan forvente et svar inden for 2 hverdage.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.03.20
Opdateret
13.07.22
Link til denne side:
Andre sider under Nykøbing F: COVID-19 uddannelsesmateriale
 

 Kontakt

 
NFS - Kvalitet, uddannelse & sundheds-IT
Tina Heintz
Kvalitetskonsulent
Ejegodvej 63
4800 Nykøbing F.
Tlf. 93576518