Søg
 

Materiale til klinisk personale

Find COVID-19 uddannelsesmateriale til klinisk personale tilknyttet Nykøbing F Sygehus. Herunder generel kompetenceplan.

Målrettet undervisning


Siden er til dig, der har klinisk baggrund og er blevet udvalgt til at hjælpe os i denne ekstraordinære situation.

Du kan læse generel kompetenceplan for klinisk personale i forbindelse med COVID-19.

1. Introduktion

Nykøbing F Sygehus er i en beredskabssituation, hvor daglige ledelsesmøder og udefra kommende udfordringer gør at opgaverne ændres løbende – og hurtigt. Vi vil derfor bede dig forberede dig på at være fleksibel i forhold til, hvilke opgaver du skal løse.

Du kan være tryg ved, at du tildeles opgaver ud fra en konkret vurdering af dine kompetencer, og at vi prioriterer oplæring/introduktion til opgaverne løbende. Du vil være en vigtig del af, at vi leverer pleje og behandling til gavn for alle vores patienter, med et stort fokus på patientsikkerhed.

Denne side består af en række emner og funktioner, som er væsentlige, at du er opdateret på. Dette indhold supplerer materialet, som du finder under ovenstående ”Generel kompetenceplan for klinisk personale” og ”Intro for vikar under COVID-19 på Nykøbing F Sygehus”.

Det vil ikke være alle funktioner, der vil blive relevante for dig, men du vil i samarbejde med din kommende leder afklare, hvilke funktioner du bedst kan bidrage ind i.

Som start på din ansættelse vil du, afhængig af dine forudsætninger, blive indkaldt til en kort introduktion til Nykøbing F Sygehus eller blive introduceret i din kommende afdeling. Du bedes orientere dig i nedenstående inden introduktionen.

Inden din første vagt bedes du desuden læse de links og andet materiale din kommende arbejdsgiver eventuelt sender til dig.

2. D4 henvisning til relevante dok​umenter

Under de enkelte emner, har vi oplistet relevante retningslinjer/D4 dokumenter. Nogle links virker ikke, når du ikke er på Regionens netværk. Efter du har fået dit brugernavn, kan disse dokumenter tilgås via linket. Alternativt kan du søge på dokumentnummeret på Region Sjællands Dokumentportal. Her har du adgang til at læse dokumenterne uden at være logget på Regionens netværk.

Med bruger-id kan du også tilgå D4 på mobile enheder (intern vejledning) på intranettet via d4.regsj.intern/mobile.asp.

Hold dig orienteret i overbliksdokumentet over dokumenter for COVID-19 (D4 DokID 626823).

3. Dokumentation i Sundhedsplatformen og registrering

På Intranettet kan du orientere dig i SP Hjælpepakker på COVID-19 undervisningsmaterialer​.

Derudover forventer vi, at du er opsøgende på sidemandsoplæring, målrettet den dokumentation du har behov for at udføre, samt at du benytter dig af afdelingens superbrugere.​

4. Hygiejneregler og isolation

I den aktuelle situation vil vi bede dig være særlig opmærksom på de infektionshygiejniske retningslinjer og på din håndhygiejne. Se mere under ”Intro for vikar under COVID-19 på Nykøbing F Sygehus”. Du bør starte med at tage denne Obligatorisk E-læring om håndhygiejne for alle ansatte​. (Internt link)

I den generelle kompetenceplan er nedenstående emner nævnt som E-læring under emnet Hygiejne. 
Det tager ca. en time at gennemføre. For hvert emne opremser vi de vigtigste links, som vi mener, du skal have kendskab til:

​Smitteveje og smittespredning:

Infektionshygiejniske retningslinjer: Håndhygiejne og personlige værnemidler:

Håndtering af prøvemateriale og patientudskillelse:

  • ​Materiale følger

Håndtering af affald, tøj og linned:

Håndtering af medicinsk flergangsudstyr samt rengøring af lokaler og inventar:

5. Den kritisk syge patient

Afhængig af hvilke opgaver din kommende leder ønsker, du skal bidrage til, får du relevant oplæring. Oplæring omkring den kritisk syge patient foregår på Nykøbing F Sygehus som en kombination mellem at deltage i lokalt udviklede SKILLS stations og sidemandsoplæring.

Personale tilknyttet intensiv afdeling og/eller Covid cohorte afdeling vil derudover gennemgå særskilt oplæringsprogram, hvor der tages udgangspunkt i følgende D4 dokumenter:

  • ​Materiale følger

Jf. ovenstående kompetenceplan bedes du orientere dig i punkt 7b, hvor du kan finde viden om:

  1. ​Håndtering og viden om CVK
  2. Håndtering og viden om a-kanyle

6. Hjertestop og brand

Ved din introduktion vil du få udleveret brugernavn/-ID, som du skal bruge, når du inden din første vagt tager Tryg Brandskole til Sygehuse og Psykiatri.
Se Vejledning til Tryg Brandskole

På introduktionsdagen skal du som udgangspunkt deltage i kursus i Hjerte-lunge-redning (HLR).

Relevante D4 dokumenter

  • Hjerte-lunge-redning af den kritisk syge patient (D4 DokID 372863)
  • Hjerte-lunge-redning af voksne for sundhedsfagligt personale (tværregionalt) (D4 DokID 504037)
  • Hjertestopkald og behandling (lokal) (D4 DokID 301813)
  • Hjertestop hos patienter med mistanke om COVID-19 - erkendelse, alarmering, behandling og dokumentation i Region Sjælland (D4 DokID 628003)

7. Funktioner

Som udgangspunkt tildeles opgaver og funktioner med udgangspunkt i dine nuværende kompetencer og den oplæring, du vil få, således at vi udnytter din hjælp bedst muligt.

Udover at passe kritisk syge og/eller COVID-19 patienter har vi mange andre funktioner, der skal bemandes, for at vi som sygehus kan lykkes med at løfte denne store beredskabsopgave.

Følgende funktioner er eksempler på funktioner, som du kan få tildelt af din kommende leder. Vi forventer at udvikle flere specialfunktioner i den kommende tid.

A. Medicin - blandeforhold

Vi har på Nykøbing F Sygehus et centralt IV-blanderum, hvor der er tilknyttet en IV-blandeenhed.

B. Stikketeam

Vi arbejder på at oprette et stikketeam, som skal understøtte afdelingernes behov for at få IV-adgang på patienterne.

 

8. Praktiske spørgsmål og svar

Adgang til sygehusene er begrænset, og vi skal derfor bede dig huske dit adgangskort, så du kan identificere dig overfor vores vagter. Som led i introduktionen vil du blive fotograferet, og der laves identifikationskort, der fungerer som adgangskort. Indtil du får udleveret adgangskort, skal du henvise til, at du er vikar i covid19 jobbanken.

Du vil få udleveret uniformer i din kommende afdeling og få anvist, hvor du skal klæde om.

Der er begrænset parkering på de fleste p-pladser rundt om Nykøbing F Sygehus. Du kan se, hvor du kan parkere på regionsjaelland.dk/nykkort.

Har du spørgsmål, kan du sende os en mail på nfs-kvalitet@regionsjaelland.dk​. Da vi har travlt i disse dage, vil vi bestræbe os på at svare inden for 2 hverdage.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.03.20
Opdateret
24.04.20
Link til denne side:
Andre sider under Nykøbing F: COVID-19 uddannelsesmateriale
 

 Kontakt

 
Driftsafdelingen
Rikke Ernstrand Rosenfjeld
Specialkonsulent
Nykøbing F Sygehus
Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.
Tlf. 56 51 56 00