Søg
 

Materiale til klinisk personale på Nykøbing F. Sygehus

Siden er til dig, der har klinisk erfaring og som skal løse nye opgaver. Klik på nedenstående emner og få et overordnet indblik.


1. Introduktion

Nykøbing F. Sygehus har i de seneste år med Covid-19 bølger erfaret, at opgaver kan ændres løbende – og hurtigt. Vi vil derfor bede dig forberede dig på at være fleksibel i, hvilke opgaver du skal løse.

Du kan være tryg ved, at du tildeles opgaver ud fra en konkret vurdering af dine kompetencer, og at vi prioriterer oplæring/introduktion til opgaverne løbende. Du vil være en vigtig del af, at vi leverer pleje og behandling til gavn for alle vores patienter, med et stort fokus på patientsikkerhed.

Denne side består af en række emner og funktioner, som er væsentlige, at du er opdateret på. Dette indhold supplerer materialet, som du finder under ”Intro for vikar under COVID-19 på Nykøbing F Sygehus”.

Hvis vi vurderer at dine kompetencer skal sættes i spil i relation til pleje og behandling af patienter med Covid-19, vil du indgå i et team med medarbejdere med højere kompetencer ud fra der såkaldte KUP system.

Det vil ikke være alle funktioner, der vil blive relevante for dig, men du vil i samarbejde med din kommende leder afklare, hvilke funktioner du bedst kan bidrage ind i.

Som start på din ansættelse vil du, afhængig af dine forudsætninger, blive indkaldt til en kort introduktion til Nykøbing F Sygehus eller blive introduceret i din kommende afdeling. Du bedes orientere dig i nedenstående inden introduktionen.

Inden din første vagt bedes du desuden læse de links og andet materiale din kommende arbejdsgiver eventuelt sender til dig.

2. D4 henvisning til relevante dok​umenter

Under de enkelte emner, har vi oplistet relevante retningslinjer/D4 dokumenter. Nogle links virker ikke, når du ikke er på Regionens netværk. Efter du har fået dit brugernavn, kan disse dokumenter tilgås via linket. Alternativt kan du søge på dokumentnummeret på Region Sjællands Dokumentportal. Her har du adgang til at læse de fleste dokumenter uden at være logget på Regionens netværk.

Hold dig orienteret i overbliksdokumentet over dokumenter for COVID-19 (D4 DokID 626823).

3. Dokumentation i Sundhedsplatformen og registrering

I Region Sjælland dokumenteres al pleje og behandling i Sundhedsplatformen (SP). Afhængig af dine kompetencer skal du enten selv registrere i SP eller på nødprocedurepapirer, som andre registrerer i SP.​ På Intranettet kan du orientere dig i SP Hjælpepakker på COVID-19 undervisningsmaterialer​.

Derudover forventer vi, at du er opsøgende på sidemandsoplæring, målrettet den dokumentation du har behov for at udføre, samt at du benytter dig af afdelingens superbrugere.​

4. Hygiejneregler og isolation

I den aktuelle situation vil vi bede dig være særlig opmærksom på de infektionshygiejniske retningslinjer og på din håndhygiejne. Se mere under ”Intro for vikar under COVID-19 på Nykøbing F Sygehus”.

Følgende emner, mener vi, er de vigtigste, du skal have kendskab til:

​Smitteveje og smittespredning:

​​Den usynlige udfordring - en film om håndhygiejne​ (Video, Region Hovedstaden 1.56).

Infektionshygiejniske retningslinjer: Håndhygiejne og personlige værnemidler:

Håndhygiejne (Video, Region Sjælland 1.04 min.)
Anvendelse af personlige værnemidler (D4 DokID 567947)
Film fra hygiejnesygeplejerskerne vedr. værnemidler:

Håndtering af affald, tøj og linned:

Håndtering af medicinsk flergangsudstyr samt rengøring af lokaler og inventar:

Se på Intro for vikar under punkt 8 - Funktion om Hygiejnesupporter.

5. Den kritisk syge patient

Afhængig af hvilke opgaver din kommende leder ønsker, du skal bidrage til, får du relevant oplæring. Oplæring omkring den kritisk syge patient foregår på Nykøbing F Sygehus som en kombination mellem at deltage i lokalt udviklede SKILLS stations og sidemandsoplæring.

Personale tilknyttet intensiv afdeling og/eller Covid cohorte afdeling vil derudover gennemgå særskilt oplæringsprogram.

For at forebygge kritisk sygdom er der et par praktiske ting, som du kan forberede dig på ved at se følgende:

Praktisk iltbehandling (Region Midtjylland)

Pepfløjten - hvordan bruger man den? (Helbredsprofilen.dk)

Relevante D4 dokumenter
​Mobilt akut team (MAT), som indeholder 2 relevante lommekort:

6. Hjertestop og brand

Ved introduktionen skal du fremvise dokumentation for bestået brandskole og HLR undervisning, hvis du har bestået disse inden for det sidste år. Alternativt skal de gennemføres.

Relevante D4 dokumenter

  • Hjerte-lunge-redning af den kritisk syge patient (D4 DokID 372863)
  • Hjerte-lunge-redning af voksne for sundhedsfagligt personale (tværregionalt) (D4 DokID 504037)
  • Hjertestopkald og behandling (lokal) (D4 DokID 301813)
  • Hjertestop hos patienter med mistanke om COVID-19 - erkendelse, alarmering, behandling og dokumentation i Region Sjælland (D4 DokID 628003)

7. Funktioner

Som udgangspunkt tildeles du opgaver og funktioner med udgangspunkt i dine nuværende kompetencer og den oplæring, du vil få, således at din hjælp gør størst mulig gavn for patienterne. 

Udover at passe kritisk syge og/eller COVID-19 patienter har vi mange andre vigtige funktioner, der skal bemandes, for at vi som sygehus kan lykkes med at give den bedste pleje og behandling til vores patienter.

Nedenstående er eksempler på funktioner, der kan være en stor støtte for driften. Funktionerne videreudvikles og tilpasses løbende de opgaver, der skal løses.​

A. Medicin - blandeforhold

Vi har på Nykøbing F Sygehus et centralt IV-blanderum, hvor der er tilknyttet en IV-blandeenhed.

B. Stikketeam

Afhængig af behovet kan der oprettes et stikketeam, som skal understøtte afdelingernes behov for at få IV-adgang på patienterne.

8. Praktiske spørgsmål og svar

Som led i introduktionen vil du blive fotograferet, og der laves identifikationskort, der fungerer som adgangskort. 

Du vil få udleveret uniformer i din kommende afdeling og få anvist, hvor du skal klæde om.

Der er begrænset parkering på de fleste p-pladser rundt om Nykøbing F Sygehus. Du kan se, hvor du kan parkere på regionsjaelland.dk/nykkort. Alternativt er der parkeringspladser ved Ejegod Mølle i gå-afstand fra sygehuset.

Har du spørgsmål, kan du sende os en mail på nfs-kvalitet@regionsjaelland.dk​. Du kan forvente svar inden for 2 hverdage.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.03.20
Opdateret
18.11.22
Link til denne side:
Andre sider under Nykøbing F: COVID-19 uddannelsesmateriale
 

 Kontakt

 
NFS - Kvalitet, uddannelse & sundheds-IT
Tina Heintz
Kvalitetskonsulent
Ejegodvej 63
4800 Nykøbing F.
Tlf. 93576518