Søg
 

Udlånsordninger under COVID-19

I forbindelse med COVID-19 er der opstået behov forskellige behov for at låne medarbejdere fra andre afdelinger.

​I forbindelse med COVID-19 er der opstået behov forskellige behov for at låne medarbejdere fra andre afdelinger i Region Sjælland samt fra andre offentlige arbejdsgivere og private organisationer.
 
Hermed en meget kort orientering om proces ifm. tilknytning:
 
  1. Udlån inden for egen koncernenhed/eget virksomhedsområde. I forbindelse med COVID-19 er det typisk medarbejdere på sygehusene/hospitalerne som midlertidigt skal gøre tjeneste på andre afdelinger. Kontakt lokal vagtplansupport i forhold til vagtplanregistrering samt kontering af lønudgift mv. Det enkelte virksomhedsområde (sygehus/hospital) beslutter hvor lønudgiften ifm. udlån skal konteres.
  2. Udlån mellem koncernenheder/virksomhedsområder i Region Sjælland. For eksempel en sygeplejerske fra Regionshuset som udlånes til et somatisk sygehus. Koncernledermødet har den 2. april 2020 besluttet, at det er udlåner (stamafdeling), som skal betale lønnen mm. Den modtagne enhed sørger for, at arbejdsforhold, lønforhold og arbejdsmiljøregler mv. overholdes. Kontakt Koncern HR Vagtplansupport for yderligere information (khr-vagtplan@regionsjaelland.dk). Sygeplejersker i atypiske stillinger/kandidatansættelser ydes også særydelsestillæg, hvis de skal have vagter ifm. tjeneste på somatisk sygehus.

    Udlånsaftale ift. nedenstående håndteres via Koncern HR. Kontakt Koncern HR ift. dette (khr-jura@regionsjaelland.dk)
  3. Udlån af en medarbejder fra en kommune. Der er indgået overordnet aftale om udlån mellem Regioner og Kommuner.
  4. Udlån af medarbejder fra staten. Der er ikke indgået overordnet aftale med staten. Udlån baseres på en konkret aftale.
  5. Udlån af medarbejder fra privat praksis. Der er indgået aftale mellem PLO og DSR.
  6. Udlån af medarbejdere fra Private hospitaler. Der er indgået aftale.
  7. Udlån af medarbejdere fra andre private virksomheder/medicinalfirma o.lign. Der er ikke indgået aftale. Udlån baseres på en konkret aftale.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.04.20
Opdateret
24.04.20
Link til denne side:

Koncern HR

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Tlf. nr. 24 41 11 70

Send mail