Søg
 

Sygedagpengerefusion ved COVID19 fravær

Sygedagpengerefusion fra første fraværsdag ved fravær som følge af COVID-19

​Det er nu muligt at indberette COVID-19 fravær i OPUS Vagtplan og Den Administrative Portal. Koncern HR har udarbejdet en vejledning, som er sendt til stabe i somatikken, samt til vagtplanlæggere i øvrige koncernenheder.

Links til intra:

Vejledning til vagtplanlæggere som benytter OPUS Vagtplan.
Vejledning til indberetning via Den Administrative Portal.

​Folketinget vedtog den 17. marts 2020 en særlov, som giver udvidet ret til sygedagpengerefusion som følge af COVID-19. Refusionen gives fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller er i karantæne på grund af COVID-19. Andet sygefravær er fortsat først refusionsberettiget efter 30 dage. Loven gælder med tilbagevirkende kraft fra 27. februar 2020.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.03.20
Opdateret
03.04.20
Link til denne side:

Koncern HR

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Tlf. nr. 24 41 11 70

Send mail