Søg
 

Retningslinje ved medarbejderes fravær i forbindelse med Coronavirus

Se reglerne for, hvis du som medarbejder enten selv er smittet, er pårørende til eller har (har haft) kontakt til personer, der er smittet. (04.03.20)

Efter konstateringen af smitte med coronavirus (COVID-19) i Danmark vil der kunne opstå situationer, hvor regionalt ansatte medarbejdere enten selv er blevet smittet, er pårørende til eller har (har haft) kontakt til personer, der er smittet. Der vil her gælde følgende:

1. Medarbejderen er selv smittet

Er medarbejderen selv smittet og er medarbejderen syg, sker sygemelding efter de almindelige regler herfor. Medarbejderen skal endvidere oplyse arbejdspladsen om, at vedkommende er smittet med coronavirus.

Er medarbejderen ikke syg, men under mistanke om smitte, og er medarbejderen, efter konkret vurdering af sundhedsmyndighederne, pålagt karantæne, skal medarbejderen informere arbejdspladsen herom. Medarbejderen vil under fraværet oppebære sædvanlig løn. De fleste medarbejdere på de regionale arbejdspladser vil ikke kunne arbejde hjemmefra, men i det omfang det er muligt, bør medarbejderen efter konkret aftale med arbejdspladsen, udføre arbejdet fra hjemmet.

2. Medarbejdere, der er pårørende til smittede eller har (har haft) kontakt til personer, der er smittet

Medarbejdere, der er pårørende til smittede eller har (har haft) kontakt til personer, der er smittede, og som er pålagt eller anvist karantæne af sundhedsmyndighederne, skal forhold sig som medarbejdere, der er er under mistanke om smitte, uden at være syge. Det vil sige, at medarbejderen skal informere arbejdspladsen herom, at medarbejderen under fraværet vil oppebære sædvanlig løn, og medarbejderen bør, i det omfang det er muligt og efter konkret aftale med arbejdspladsen, udføre arbejdet fra hjemmet.

I de tilfælde, hvor medarbejderen ikke er pålagt/anvist karantæne af sundhedsmyndighederne, er udgangspunktet, at medarbejderen skal løse sine opgaver på sædvanlig vis.

Ønsker medarbejderen at iværksætte en frivillig karantæne, uden at det sker efter aftale med sundhedsmyndighederne, skal arbejdspladsen kontaktes herom, og udgangspunktet vil være, at det alene kan ske, hvis arbejdspladsen kan godkende, at der afholdes ferie, afvikling af tilgodehavende timer el.lign.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Se også Retningslinje for håndtering af Covid-19 i sundhedsvæsnet
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-marts/Retningslinje-COVID-19.ashx

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.03.20
Opdateret
25.03.20
Link til denne side: