Søg
 

Statens Serum Institut - anbefalinger

Smittemåderne ved coronavirus er dråbe- og kontaktsmitte. Men ved visse aerosoldannende procedurer skal bruges værnemidler ift. forholdsregler ved luftbåren smitte.​

Der er ikke tale om luftbåren smitte ved pleje- og behandlingsopgaver af en patient med COVID-19, men ved visse aerosoldannende procedurer skal bruges værnemidler i overensstemmelse med forholdsregler ved luftbåren smitte.​​

Læs om hvilke aerosoldannende procedurer, der er højrisiko-procedurer og som kræver brug af åndedrætsværn i form af FFP2/FFP3-maske, og hvilke procedurer, der er lavrisiko-procedurer, hvor det er tilstrækkeligt at anvende kirurgisk maske type II. Både høj- og lavrisiko-procedurer kræver øjenbeskyttelse.​

Notat om aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19.pdfNotat om aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19.pdf

Læs: NY version af notat om ”Midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af værnemidler med fokus på COVID-19 tilfælde”:

Prioriteret brug af værnemidler ifbm COVID-19_8. april 2020_SSI.pdfPrioriteret brug af værnemidler ifbm COVID-19_8. april 2020_SSI.pdf Version 3.

Revideret regional retningslinje vedr. håndtering af COVID-19 på sygehus findes her: http://d4.regsj.intern/?DokID=626279​

SSIs infektionshygiejniske vejledninger​

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.04.20
Opdateret
14.04.20
Link til denne side: