Søg
 

COVID-19: Medarbejdere opfordres stadig til at blive testet én gang om ugen, men praksis er opdateret

For at forebygge et stigende smittetryk opfordrer Region Sjælland fortsat både administrativt og klinisk personale til at blive testet for COVID-19 på ugentlig basis, hvis deres jobfunktion indbefatter et fysisk fremmøde.

Gælder alle arbejdsfunktioner med fysisk fremmøde


Opfordringen fra Region Sjælland om at øge testfrekvensen til ugebasis og udbredelse til alle medarbejdergrupper sker med henblik på at mindske risikoen for et stigende smittetryk. Nedenfor kan du læse, hvordan de forskellige personalegrupper kan blive testet. 

Sundhedspersonale og personale ansat på sygehusene eller i psykiatrien

Det sundhedsfaglige personale på sygehusene indgår allerede i en fast ordning med PCR-tests. Fremadrettet vil rutinetest af personale på sygehusene finde sted én 1 gang om ugen. Som noget nyt inddrages administrative medarbejdere, kantinepersonale, servicepersonalet mv. nu også i PCR-testningen på sygehusene og i psykiatrien.

Sociale Institutioner

I lighed med hensynet til patientsikkerhed på sygehusene, er der også særligt fokus på smitterisikoen på de sociale institutioner i Region Sjælland. Derfor etableres der en mulighed for, at personalet kan blive hurtigtestet på den sociale institution hver uge. Der er endvidere igangsat oplæring af personale til varetagelse af rutinemæssige PCR-test lokalt på socialområdet.

Øvrigt personale

Personale der arbejder i administrative funktioner med fysisk fremmøde, men som ikke er ansat på et sygehus, opfordres til at lade sig teste på vores testcentre eller supplerende teststeder. Dette gøres ved at booke tid på www.coronaproever.dk eller møde op til en hurtigtest/antigentest, som igen varetages af Falck fra næste uge. 
 
Generelt gælder det for alle medarbejdere i Region Sjælland, at tests kan finde sted i kanten af arbejdstiden, men der gives ikke godtgørelse eller kørepenge til medarbejderne for at tage en test. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.02.21
Opdateret
08.02.21
Link til denne side:

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

COVID-19 i D4
Find alle sundhedsfaglige vejledninger på forsiden af D4 (på regionens netværk).
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.