Søg
 

Ansvaret for test i Region Sjælland samles i Det nære Sundhedsvæsen

Ansvaret for drift af COVID-19 test i Region Sjælland er fra årsskiftet samlet i Det nære Sundhedsvæsen, mens ansvar for de Kliniske Vurderingsklinikker fortsat er placeret på de fire somatiske sygehuse.

​Fra årskiftet blev ansvaret for drift af COVID-19 test i Region Sjælland samlet i Det nære Sundhedsvæsen (det der tidligere hed sundhedssporet, samfundssporet (Testcenter Danmark) og hurtigtest). Ansvaret for de Kliniske Vurderingsklinikker er placeret på de fire somatiske sygehuse.
 
​I forlængelse af denne planmæssige organisatoriske ændring fra årsskiftet overgår som planlagt ligeledes det overordnede ansvar for koordination og ledelse af test i Region Sjælland fra v​icedirektør, Charlotte Bøll Larsen til Det nære Sundhedsvæsen pr. 1.februar 2021.
 
Det vil konkret blive enhedschef, Anne Hjorthøj, som fremadrettet vil have den overordnede koordinerende opgave for test i Region Sjælland.
 
Overdragelse af opgaver vil ske gradvist i et tæt samarbejde frem mod 1. februar 2021.
​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.01.21
Opdateret
21.01.21
Link til denne side:

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

COVID-19 i D4
Find alle sundhedsfaglige vejledninger på forsiden af D4 (på regionens netværk).
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.