Søg
 

COVID-19 Test af ansatte: Information til ledere af Sundhedspersonale

Information om mulighed for test af sundhedspersonale for COVID 19 på sygehuse, i kommuner og almen praksis i Region Sjælland.

Sundhedsstyrelsens retningslinje af 18.03.20 om COVID-19, test af sundhedspersonale, åbner op for, at medarbejdere kan få udført test for COVID-19, hvis medarbejderen:

  • Varetager kritiske funktioner
  • Har lette symptomer, der kan give mistanke om COVID-19
 
Fra mandag den 23. marts kl. 08:00 kan sundhedspersonale få udført test, hvis 2 ovenstående kriterier er opfyldt. Testen kan varetages på alle fire akutsygehuse i Region Sjælland: Slagelse, Nykøbing Falster, Holbæk og Sjællands Universitetshospital Køge samt på Roskilde.
 

Forudsætning for test

1. Afdelingsleder (eller højere niveau) udpeger medarbejderen som en medarbejder, der varetager en kritisk funktion, hvor det vil være af stor vigtighed for driften, at medarbejderen hurtigst muligt kan begynde arbejde igen.
 
2. Medarbejderen har så lette symptomer, at vedkommende kan gå på arbejde igen, såfremt testen er negativ.
  

Særlige opmærksomhedspunkter

Testen tilbydes ikke:
 

1. Hvis medarbejderen er så syg, at vedkommende uanset testresultat skal blive hjemme som sygemeldt.

2. Hvis medarbejderen ikke står til at skulle i arbejde (holder ferie eller afspadserer).

3. Hvis medarbejderen ikke kan give fremmøde samme dag til testning på sygehus.

Det er vigtigt, at der ledelsesmæssigt grundigt overvejes, om medarbejderen varetager en funktion, der er drifts-kritisk, eller om medarbejderen uden større driftsmæssige problemer kan blive hjemme til symptomfrihed + 48 timer.

Adgang til ”ordination” af test

Medarbejderen skal være ansat i sundhedssektoren i Region Sjælland, i Region Sjællands kommuner eller almen praksis.

Afdelingslederen ringer til Corona call-centret på Sjællands Universitetshospital på tlf. 4732 2018 i tidsrummet 8-16 alle hverdage.

Leder oplyser følgende

  • Hvilken medarbejder, der indstilles til test. Der skal oplyses navn, cpr-nummer og telefonnummer.
  • Call-centret giver en tid og mødested for test, hvorefter egen leder skal videregive disse oplysninger til medarbejderen.

Praktiske forhold vedr. selve testningen

Test vil foregå i tidsrummet 8-16 alle hverdage og vil i størst muligt omfang ske som instrueret selvtest efter (se beskrivelsen herunder).

Der vil være test-faciliteter på alle fire akutsygehuse i Region Sjælland: Slagelse, Nykøbing Falster, Holbæk og Sjællands Universitetshospital Køge samt på Roskilde.

Det er call-centret, der afgør, hvilken lokation testning skal foregå, men som udgangspunkt, sendes medarbejder til test-sted nærmest medarbejders arbejdsplads. Dog kan der være forhold, som fx ventetid på det enkelte test-sygehus, som betyder, at call-centerets visiterer til et af de andre test-steder i Region Sjælland.

Svar på test

Medarbejderen skal holde sig hjemme indtil COVID-19 testsvar foreligger.   Medarbejderen er selv ansvarlig for at orientere sig i resultatet på egen test. Det kan gøres enten på Min Sundhedsplatform eller Sundhed.dk.  Test foreligger ca. 1 døgn efter podningen er udført.

Ved COVID-19 positiv test, vil medarbejderen også modtage en opringning fra den afdeling/sygehus, hvor prøven er udført. Medarbejderen er selv forpligtet til at informere nærmeste leder om testsvar. 

Er testen positiv skal medarbejderne blive hjemme indtil 48 timer efter opnået symptomfrihed.  Er testen negativ kan medarbejderen genoptage arbejdet.

Roskilde Sygehus, Sygehusvej 14
Testning foregår på parkeringspladsen. Der er tydelig skiltemarkering.
Vær forberedt på, at der kan være ventetid. Testning foregår udendørs. Tag højde for det beklædningsmæssigt. Varmt tøj.
 
Køge Sygehus, Lykkebækvej 1
Testning foregår ved grå bygning til venstre for Akut Afdelingen. Der er tydelig skiltemarkering.
Ring på telefonnummer oplyst på skiltet uden for Den grå bygning. Bliv stående uden for i god afstand til evt. andre medarbejdere, som også står i kø.
Vær forberedt på, at der kan være ventetid. Testning foregår udendørs. Tag højde for det beklædningsmæssigt. Varmt tøj.
 
Slagelse Sygehus, Fælledvej 13
Testning foregår i opsatte telte, der er synlige fra vejen. Der er også skiltet med personalepodning.
Ved indkørslen til P-pladsen i forbindelse med teltene står en sygehusansat klar til at indskrive, så vi beder om at sygesikringsbevis holdes klar. Testning foregår i egen bil/ udendørs for andre. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ventetid og tag højde for dette beklædningsmæssigt.
 
Nykøbing F. Sygehus, Fjordvej 15B
Testning foregår på pladsen foran Akutafdelingen. Der er tydelig skiltemarkering. Vær forberedt på, at der kan være ventetid. Testning foregår udendørs. Tag højde for det beklædningsmæssigt. Varmt tøj.
 
Holbæk Sygehus, Rosenvænget 13
Testning foregår på parkeringspladsen i telt foran gul murstensbygning. Hvis du kommer i bil, skal du blive i bilen, indtil du bliver kaldt frem.
Vær forberedt på, at der kan være ventetid. Testning foregår udendørs i telt. Tag højde for det beklædningsmæssigt. Varmt tøj.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.03.20
Opdateret
25.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Adgang til ”ordination” af test

 

Medarbejderen skal være ansat i sundhedssektoren i Region Sjælland, i Region Sjællands kommuner eller almen praksis.

 

Afdelingslederen ringer til COVID-19 call-centret på Sjællands Universitetshospital på tlf. 4732 2018 i tidsrummet 8-16 alle hverdage.