Søg
 

Sådan håndterer du smittemistanke hos indlagte

Alle afdelinger bør være opmærksom på patienter, der opfylder kriterierne for mistanke om Coronavirus. Se, hvordan du skal agere ved mistanke. (02.03.20)

Sådan håndterer du mistanke om smittede patienter indlagt på sygehuset:

Hvis der lægefagligt rejses mistanke om, at en indlagt patient i din afdeling el. i fællesområder kan være smittet, skal patienten placeres på enestue eller bag rumadskillelse, der kun besøges af nødvendigt personale.

Patienten skal have udleveret en almindelig kirurgisk maske, som patienten selv sætter på.

Patienten vurderes jf. ActionCard (http://d4.regsj.intern/#DokID=367055):

COVID-19 skal kun mistænkes hos personer, der opfylder følgende kriterier:

Ophold inden for de sidste 14 dage før symptomdebut i Fastlandskina, Singapore, Hong Kong, Japan, Syd Korea, Iran eller Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto regionerne i det nordlige Italien.

ELLER

Har inden for de seneste 14 dage haft kontakt med en person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, infektion med SARS-CoV-2.

         OG

Har symptomer på akut indsættende luftvejsinfektion med feber (≥38 grader), og enten hoste, ondt i halsen eller åndenød, eller har andre symptomer og kliniske fund, der kan give mistanke til COVID-19.

Vurderes casedefinitionen at være opfyldt kontaktes infektionsmedicinsk vagthavende med det samme via omstillingen på SUH, telefon 47323200

Sygehistorie og almentilstand skal vurderes på mere end 2 meters afstand.

Ved stabile patienter skal personalet så vidt muligt undgå tæt kontakt.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.03.20
Opdateret
17.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.