Søg
 

Retningslinjer for håndtering af medarbejdere, der tilhører særlige risikogrupper

​Beskrivelse af hvordan situationer håndteres, hvor en medarbejder, der varetager væsentlige arbejdsopgaver eller særlig kritiske funktioner, kan betragtes som tilhørende en særlig risikogruppe ift. COVID-19. (14.03.20)

Der vil opstå et behov for at kunne bringe alle personaleressourcer i spil i videst muligt omfang, men samtidig er vi i en situation, hvor vi skal passe på den enkelte, og hvor den enkeltes sundhed bør vægte højere, end den funktion der varetages. Medarbejdere, der er i kontakt med smittede og derved er ekstra eksponerede for virus, har højere risiko for at blive smittede.

Særlige risikogrupper

En række særlige risikogrupper anses som særligt udsatte i forhold til at få et alvorligt forløb eller alvorlige konsekvenser af COVID-19. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet en vejledning, der beskriver, hvordan medarbejder i sundhedsvæsenet og plejesektor m.fl., der tilhører særlige risikogrupper ift. COVID-19, skal håndteres.

Gældende vejledninger kan tilgås her

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe per automatik sygemeldes og hjemsendes. Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe bør dog ikke udsættes for oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndtere patienter, der er mistænkt for smitte med COVID-19, eller patienter med bekræftet positiv prøve for SARS-CoV-2.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ansatte, der varetager funktioner, hvor de med stor sandsynlighed udsættes for smitte, flyttes til anden opgave eller funktion uden oplagt smitteeksponering.

Særligt vedrørende gravide

Der er ikke på nuværende tidspunkt påvist at gravide skulle være særligt eksponeret, at der er risiko for smitteoverføring fra gravid til foster eller at fostre har en særlig risiko, men Sundhedsstyrelsen følger området sammen med relevante faglige eksperter.

Da der er tale om en ny virus, betragtes gravide som en risikogruppe ud fra et forsigtighedsprincip. Det skyldes, at man ved, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, fx. influenza. Gravide håndteres derfor under hele graviditeten på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles hermed i deres arbejdsmæssige situation.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.03.20
Opdateret
02.04.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.