Søg
 

Patientbefordring under COVID-19

Patientbefordring med Movia Flextrafik og patientbusserne under Coronavirus

​I Region Sjælland følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger tæt, og henviser både personale på patientbusserne og chauffører hos Movia Flextrafik til at følge dem.

Vi opfordrer til at holde god afstand i den kollektive transport.

Derfor er der iværksat følgende tiltag:
 • Vi tilstræber solokørsel med alle patienter, der befordres med Movia Flextrafik.
 • Forsæderne på både almindelige personvogne og liftvogne har Movia omlagt til, ikke at kunne bookes, for at give mere tryghed ift smittespredning.
 • I de tilfælde, hvor den sundhedsfaglige vurdering er, at patienten skal køres solo, skal patienten visiteres til en reel solokørsel, hvilket altid har været en mulighed i den siddende patientbefordring.
 • I tilfælde af kapacitetsproblemer, kan det blive nødvendigt at have to patienter med i henholdsvis liftbil og almindelig personbil.
 • Ved behov for ledsager, vil der ligeledes være to i bilen.
 • Hypotetisk vil det også kunne forekomme, at to patienter fra samme adresse og til samme adresse samkøres.
 • På patientbusserne har vi også nedsat kapaciteten væsentligt, således der kun sidder én patient på hvert andet sæde.
 • Det er fortsat muligt at have ledsager med, som også sidder forskudt.
Flextrafik og patientbusserne er en af del af den infrastruktur, vi gerne vil opretholde til gavn for vores patienter, også under en corona-epidemi.
 
Det vil vi, så dem, der har brug for at komme på hospitalet, stadig kan blive transporteret derhen.

Befordringsservice betjener regionens borgere og Sygehuse med transportopgaver.
 
Der varetages årligt bestilling af ca. 400.000 patientkørsler samt beregning og udbetaling af tilskud til kørsel til ca. 100.000 borgere.
 
De opgaver der varetages i Befordringsservice er:
 • Siddende transport i almindelige biler
 • Kørestolstransport i biler med lift - evt. med en trappemaskine
 • Hvilende transport med specielt hvilesæde hvor patienten kommer til og fra sædet med kørestol (alternativ til liggende transport uden behandling)
 • Liggende transport - ikke akut
 • Pakkekørsel med personrelaterede prøver, herunder medicin og sondemad samt hjælpemidler, når patienten køres liggende
 • Pakkekørsel med hjælpemidler, når disse ikke kan transporteres hjem i følge med patientenakkekørsel med hjælpemidler, når disse ikke kan transporteres hjem i følge med patienten
 • Returkørsel af  sygehuspersonale efter overførsel af patienter
 • Patientrejser til og fra højt specialiseret behandling i udlandet
 • Hjemtransport af nordiske statsborgere jf. Nordisk Konvention
 • Beregning og udbetaling af tilskud til kørsel
Befordringsservice arbejder til stadighed på, at forbedre servicen overfor både borgere og sygehuse.
 
Alle afdelinger opfordres til så vidt muligt at benytte Præhospitalt Centers D4 instrukser vedr. bestilling af transport.
 
I løbet af året inviterer Befordringsservice sammen med Movia Flextrafik sygehusene til møder, hvor sygehusene vil høre om nye tiltag samt have mulighed for at få svar på spørgsmål, som måtte opstå i hverdagen. Møderne afholdes på sygehusene og invitation udsendes via sygehusledelsen for det enkelte sygehus. 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.03.20
Opdateret
20.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.