Søg
 

Patientbefordring under COVID-19

Patientbefordring med Movia Flextrafik og patientbusserne under Coronavirus

Region Sjælland har sammen med Movia Flextrafik udarbejdet retningslinjer for kørsel med patienter.
 
Retningslinjerne for kørsel følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 
Retningslinjerne handler blandt andet om:
 • Hvor mange passagerer, der må være i bilerne
 • Krav til hygiejne og brug af værnemidler
 • Krav til rengøring af bilerne

Du kan herunder læse mere om kravene til kørslen og dig som passager, og hvilke muligheder du har for kørsel.

Hvor mange må der være i bilerne?

Antallet af passagerer afhænger af bilens størrelse. Du vil kunne opleve, at der enten er andre patienter med i bilen, eller at det kun er dig.

Retningslinjerne for antallet af patienter i hver bil er udarbejdet, så Sundhedsstyrelsens anbefaling om 1 meter mellem personer og placering af ansigterne i samme retning i videst muligt omfang overholdes.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder fysisk afstand på 1 meter og især undgår at være tæt, hvis man er ansigt-til-ansigt. Der kan være situationer, hvor det ikke altid er muligt at sikre mindst 1 meters afstand i siddende transport på bagsædet af almindelige personbiler. Der måles fra næsetip til næsetip.

I sådanne situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter.

Er du syg eller formoder du, at du er smittet med covid-19, er det vigtigt, du fortæller dette ved bestillingen af din patientbefordring, så du ikke bliver befordret i en bil sammen med andre, som dermed kan blive udsat for smitte.

Krav til hygiejne og brug af værnemidler

Der skal i alle biler være håndsprit til chaufføren. Det er også et krav, at chaufføren holder god håndhygiejne i løbet af arbejdsdagen.

God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus og andre former for smitte, eksempelvis forskellige typer af influenza med videre. 

Vær derfor opmærksom på dette, når du er eller har været i direkte kontakt med fælles berøringsflader med andre passagerer. Du anbefales at medbringe og anvende håndsprit, inden du tager plads i bilen, og når du forlader bilen igen.

Krav til rengøring

Chaufføren skal rengøre bilen hver dag med særlig fokus på rengøring af kontaktpunkter.

Rengøringen sker i henhold til retningslinjer fra Statens Serum Institut.

Solokørsel til udsatte patienter

Det er fortsat muligt at bestille solokørsel, hvis du er udsat og i særlig risikogruppe for smitte eller har andre behov, som nødvendiggør solokørsel.

Det er din behandlende afdeling, der vurderer, om solokørsel er sundhedsfagligt nødvendigt for dig. Derfor skal du kontakte din behandlende afdeling, hvis du mener, du fortsat har behov for solokørsel.

Det er fortsat muligt at bestille solokørsel, hvis du er udsat og i risikogruppe for smitte, og hvis det vurderes sundhedsfagligt nødvendigt.

Grundet de skærpede krav til antal personer i bilerne og den daglige rengøring, vil der være færre patienter, der kan tilbydes solokørsel end tidligere.

Det kan derfor betyde, at selvom du tidligere har fået tilbudt solokørsel, kan det med de ændrede retningslinjer måske ikke længere tilbydes netop dig.

Du anbefales at medbringe og anvende håndsprit til hånddesinfektion, inden der tages plads i bilen, og når bilen forlades. Du kan også anvende mundbind.

Befordring for patienter med formodet eller påvist covid-smitte

Kan du ikke selv komme til og fra sygehusbehandling eller til og fra test for formodet COVID-19 har du ret til siddende patientbefordring.

Region Sjællands Befordringsservice har i samarbejde med Movia Flextrafik etableret siddende patientbefordring til patienter med kendt eller mistænkt COVID-19.

Befordringen er til de patienter, som ¬ikke kan befordre sig selv til/fra sygehusbehandling og derfor har ret til en siddende patientbefordring.

Sådan udføres befordringen af patienten med kendt eller mistænkt COVID-19:

 • Befordringen udføres som solo-kørsel
 • De anvendte biler er liftbiler
 • Der kan kun medtages ledsager på disse ture, hvis det er vurderet sundhedsfagligt nødvendigt fra den behandlende afdeling
 • Patienten kan medbringe almindeligt forekomne hjælpemidler på lige fod med øvrige patientbefordringer
 • Patienten skal sidde bagi liftbilen og må ikke anvende forsæde for at skabe så stor afstand som muligt til chauffør
 • Hvis patienten er kørestolsbruger, og skal sidde i stolen under hele transporten, sker det på den bagerste kørestolsplads i bilen
 • Patienten afspritter hænder og tager mundbind på i forbindelse med befordringen. Mundbindet skal beholdes på under hele transporten.
 • Chauffør anvender handsker og afspritter hænder samt rengør bilen efter hver patientbefordring

Se endvidere pjece, som er udarbejdet til vejledning af chaufførerne

Flextrafik og patientbusserne er en af del af den infrastruktur, som vi gerne vil opretholde i samfundet – også under en corona-epidemi

Det vil vi, så dem, der har brug for at komme på hospitalet, stadig kan blive transporteret derhen.

 • Det er stadig muligt at medtage en ledsager, hvis der er en sundhedsfaglig vurdering af, at det er nødvendigt.
 • I vores patentbusser har vi også nedsat kapaciteten betragteligt for at sikre rette afstand. Det betyder, at der kun sidder én patient på hvert sæde i busserne. Det gør sig også gældende, hvis man har ledsager med, med mindre det er et barn, som har brug for, at forælderen sidder på samme sæde som barnet.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.03.20
Opdateret
11.06.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.