Søg
 

Opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for, hvordan coronavirus/ COVID-19 skal håndteres i sundhedsvæsenet. Baggrunden er, at vi går fra en inddæmningsstrategi til afbødningsstrategi. (12.03.20)

​Se retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen er ændret på en række punkter, fordi der nu er fokus på en såkaldt afbødningsstrategi i stedet for en inddæmningsstrategi. 

”Den nye strategi indebærer, at vi skifter fra at have fokus på alle dem, der har været i risikoområder, og hvor mange har lettere grad af sygdom, til at have stort fokus på dem, der bliver så syge af coronavirus, at de har brug for et sundhedsvæsen. Det betyder, at de patienter, der har lette symptomer, skal blive derhjemme, mens de patienter, der har det skidt, skal ringe til deres praktiserende læge. Den praktiserende læge vil så vurdere deres sygdomsgrad og behov.”; siger centerchef Helene Bilsted Probst

Vi skal samtidig fortsætte med at have fokus på de forebyggende tiltag for at undgå smitte i samfundet. Det skal hjælpe med at undgå en høj belastning af sundhedssystemet og samfundet som helhed, så alle kan få den hjælp, de har brug for.

Retningslinjen tager højde for, at sygdomsforløbet er forskelligt hos patienterne, der er smittet med coronavirus/COVID-19. Disse er derfor opdelt i følgende:

 
  • Patienter med et mildt forløb, som forekommer hos størstedelen af de smittede. I dette forløb vil der sjældent være behov behandling fra sundhedsvæsenet.
  • Moderat alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): Der er behov for indlæggelse på et hospital, men patienten klarer sig igennem infektionen uden behov for indlæggelse på intensivt afsnit.
  • Alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): For sådanne patienter vil behovet for supplerende iltbehandling øges, og mange vil opleve, at de udtrættes og derfor får behov for indlæggelse på intensivt afsnit til respiratorbehandling. Dette er naturligvis en alvorlig tilstand, men erfaringerne fra Kina viser, at størstedelen klarer sig igennem forløbet og overlever.
Retningslinjen er baseret på den information, der er på nuværende tidspunkt og vil blive opdateret, hvis der er behov for det.


 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.03.20
Opdateret
17.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.