Søg
 

Nykøbing F. Sygehus klar til nyt forskningsprojekt

150 medarbejdere skal testes for antistoffer mod COVID-19 over de næste måneder, hvis Videnskabsetisk Komite siger god for projektet

​- Det er vigtig forskning, fordi vi får en nyttig viden om smitten og dens vej, hvilket også kan hjælpe os i forhold til at finde ud af, hvem der kan gå på arbejde, og hvornår de kan gøre det, siger Elsebeth Lynge.

​Halvandet hundrede medarbejdere på Nykøbing F. Sygehus vil hen over de næste fire måneder blive testet for antistoffer mod COVID-19, hvis sygehusets Center for Epidemiologisk Forskning får accept fra Videnskabsetisk Komite til at koble sig på et forskningsprojekt i samarbejde med Nordsjællands Hospital og Oxford University.

- Ved hjælp af blodprøver, som bliver analyseret på det engelske universitet, kan vi se, hvem der eventuelt har været smittet. Det kan man jo sagtens være uden voldsomme symptomer, fortæller 1. reservelæge Gry St-Martin, der er forskningsenhedens primus motor i projektet.

- De medarbejdere, der melder sig til projektet, vil få taget blodprøver hver fjortende dag gennem de kommende fire måneder. Vi har sat 150 medarbejdere som målet, og vi har udvalgt Akutafdelingen, Medicinsk Afdeling og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling til at være med, blandt andet fordi man her har tæt patientkontakt.
 

Fire faggrupper

Deltagerne i projektet fordeler sig på fire faggrupper: Læger, sygeplejersker, jordemødre og SoSu-assistenter, og der lægges op til, at de bliver så nogenlunde ligeligt repræsenteret.
 
 - Det er vigtig forskning, fordi vi får en nyttig viden om smitten og dens vej, hvilket også kan hjælpe os i forhold til at finde ud af, hvem der kan gå på arbejde, og hvornår de kan gøre det, siger Elsebeth Lynge.

Det er endnu uafklaret, hvornår komiteen melder tilbage på ansøgningen, men alle projekter i relation til COVID-19 bliver hastebehandlet  disse dage, og Nykøbing F. Sygehus er altså klar til at rykke med det samme.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.04.20
Opdateret
02.04.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.