Søg
 

Nye retningslinjer for test giver også nye udfordringer

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne for test af COVID-19, så flere grupper er omfattet.

​Nye retningslinjer for test fra Sundhedsstyrelsen betyder, at praktiserende læger nu også kan henvise patienter med mildere symptomer på COVID-19 til test. Medarbejdere i sundheds- og ældresektoren med milde symptomer kan fortsat blive henvist for at få afklaret, om de udgør en smitterisiko eller kan fortsætte med at arbejde.  For begge grupper gælder, at der kan henvises til test, såfremt visse kriterier er opfyldt.
 
Img_jesperGy.PNG
- Vi har endnu ikke implementeret de nye retningslinjer, der udkom i dag, men vi forventer at være på plads først i næste uge, også selv om de givet kommer til at betyde flere udfordringer for os alle, siger vicedirektør Jesper Gyllenborg, Sjællands Universitetshospital.
 
- Rent sundhedsfagligt har vi den tilgang, at der skal være en konsekvens af en test, for eksempel at få svar på spørgsmålet om, hvilken smitterisiko den pågældende udgør. Vi kan ikke bare teste alle, som måtte ønske det, og det kommer naturligvis også til at stille krav til de praktiserende læger og deres rolle som ”filter” her.
 
- Og så skal vi sikre os, at kæden holder hele vejen, fra henvisning over visitationen til gennemførelse af tests - og efterfølgende svarafgivelse og opfølgning.  Så de nye retningslinjer stiller krav til os alle, hvis vi skal undgå, at systemet bliver lagt ned.

Is i maven
Et sårbart led i kæden er leverancerne af det nødvendige udstyr, hvor ikke mindst reagenserne har været og stadig er under pres.
 
- Lige nu gælder det for os om at have is i maven og tro på, at de lovede forsyninger nok skal komme frem, og at vi derfor ikke løber ind i problemer på den front, siger Jesper Gyllenborg, der glæder sig over, at Region Sjælland har fem forskellige teststeder fordelt over hele regionen og samtidig har tre akutbiler med paramedicinere til at køre ud for at teste.
 
De nye retningslinjer omfatter blandt andet personer, som bor med familiemedlemmer i risikogruppen, dvs. ældre og kronisk syge, og borgere, der har vanskeligt ved at sikre rammer for selvisolation.

Du kan se retningslinjerne her. (Link til D4 - forudsætter adgang til regionens netværk.)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.04.20
Opdateret
03.04.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.