Søg
 

Notat fra Statens Serum Institut om anvendelse af åndedrætsværn og maske

Smittemåderne ved coronavirus er dråbe- og kontaktsmitte. Men ved visse aerosoldannende procedurer skal bruges værnemidler ift. forholdsregler ved luftbåren smitte.​

Der er ikke tale om luftbåren smitte ved pleje- og behandlingsopgaver af en patient med COVID-19, men ved visse aerosoldannende procedurer skal bruges værnemidler i overensstemmelse med forholdsregler ved luftbåren smitte.​​

Læs om hvilke aerosoldannende procedurer, der er højrisiko-procedurer og som kræver brug af åndedrætsværn i form af FFP2/FFP3-maske, og hvilke procedurer, der er lavrisiko-procedurer, hvor det er tilstrækkeligt at anvende kirurgisk maske type II.

Både høj- og lavrisiko-procedurer kræver øjenbeskyttelse.​

Notat om aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19.pdfNotat om aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19.pdf

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.04.20
Opdateret
07.04.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.