Søg
 

Medarbejdere uddannes til håndtering af corona-patienter

Sygeplejersker lægger deres specialer til side under beredskabet mod Covid-19 og uddannes i disse dage på sygehusene til pleje af coronasmittede patienter.

​Sygeplejersker lægger deres specialer til side under beredskabet mod COVID-19 og uddannes i disse dage på sygehusene til pleje af coronasmittede patienter.
 
For at skaffe hænder til COVID-19-patienter sætter fleksible medarbejdere i denne tid deres specialer til side og tager nye opgaver på COVID-19 afsnit og intensivafdelinger.
 
Først får de den relevante opkvalificering alt efter hvilket kompetenceløft, der er behov for. De sygeplejersker, der indgår i kompetenceudviklingsprogrammet, er sygeplejersker fra tilgrænsende specialer. De fleste har tidligere erfaring med luftvejshåndtering, andre superviseres tæt af uddannede intensivsygeplejersker.
 
Kompetenceudvikling af sygeplejersker til intensiv afsnit består af 2-3 dages teoretisk og praktisk undervisning. Herefter vil sygeplejerskerne være i stand til at varetage dele af opgaverne på COVID intensiv afsnit. Opgaverne fordeles med hensyntagen til kompetencer.
Der kan være mindre lokale tilpasninger af oplæringen. Kompetenceplanerne er godkendt af Sundhedsstyrelsen.
 
På SUH Roskilde, der var de første til at tage imod coronasmittede patienter, har mange sygeplejersker allerede været igennem den oplæring, de har behov for, for at kunne varetage nye opgaver. Ifølge uddannelsesansvarlig på SUH Roskilde, Dorthe Myhre Therkildsen, ser sammenhængen mellem kompetenceudviklingen og opgaveløsningen fornuftig ud.
 
Uddannelsesmaterialer og kompetenceplaner
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.03.20
Opdateret
28.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.