Søg
 

Retningslinje for deltagelse i møder, kurser og uddannelse, konferencer, seminarer mv.

Der er følgende fælles regionale retningslinje for afvikling af møder, kurser og uddannelse, konferencer, seminarer mv.

​I forlængelse af Statsministerens udmelding den 18. september 2020 om skærpede restriktioner ift. begrænsning af Corona-smitte, der bl.a. har betydet, at personale i Region Sjælland, som kan udføre sine opgaver hjemmefra er hjemsendt foreløbigt til og med den 4. oktober 2020, er der aftalt følgende fælles regionale retningslinje for afvikling af møder, kurser og uddannelse, konferencer, seminarer mv.

Overordnede principper

Det er generelt vigtigt, at der er fokus på at videreføre drifts- og kliniknære aktiviteter i videst mulige omfang for at sikre fremdrift i løsningen af opgaverne. Der gælder derfor følgende overordnede principper:

 • Afvikling af mødeaktiviteter, kurser og uddannelse mv. sker efter konkret ledelsesmæssig vurdering i henhold til denne retningslinje.
 • Mødeaktiviteter, kurser og uddannelse mv., der kræver fysisk fremmøde, og som kan afvikles efter den 4. oktober 2020 uden at det får væsentlige konsekvenser for fremdriften i opgaven, udsættes.
 • Fysiske møder konverteres i videst mulige omfang til virtuelle møder.
 • I de tilfælde, hvor der er behov for at gennemføre mødeaktiviteter, kurser og uddannelse mv. med fysisk fremmøde (jf. nedenfor), skal det ske med skærpet opmærksomhed på overholdelse at de sundhedsfaglige retningslinjer om afstand, hygiejne mv.
  Det skal herunder sikres, at der er så få fysiske interaktioner som muligt, at der evt. bæres mundbind ved fysiske interaktioner, at mødetiden om muligt forkortes og at antallet af deltagere eller personer, som er fysisk sammen i perioden, evt. begrænses.
 • Alle arrangementer af social karakter aflyses. 

Fysisk fremmøde ved kurser og uddannelse

Der gives mulighed for at gennemføre driftsnære og uopsættelige kurser og uddannelse mv. ved fysisk fremmøde i visse situationer. Det sker efter konkret ledelsesmæssig vurdering og under iagttagelse af de skærpede krav, jf. ovenfor:

 • De er obligatoriske, lovpligtige, bekendtgørelsesbelagte eller nationalt besluttet. Det gælder fx kurser og uddannelse som:
  • Lægelig videreuddannelse
  • Kurser for KBU og introduktions- og hoveduddannelsesstillinger
  • Specialuddannelser for klinisk personale (fx sygeplejersker)
  • Arbejdsmiljø grunduddannelse og MED grunduddannelse*
 • De er en vigtigt forudsætning for at kunne bestride en bestemt funktion. Det gælder fx kurser og uddannelse som:
  • Introduktionsforløb for nyansatte
  • Øvrige kliniske kurser og træning mv. for sundhedspersonale
  • De er nødvendige for at sikre fremdrift i højt prioriterede opgaver, herunder fx kurser og uddannelse i forbindelse med IT- systemmæssige opgraderinger og implementeringer, der er vigtige for driften.

Deltagelse i konferencer, seminarer mv.

Fysisk deltagelse i konferencer, seminarer mv. holdes indtil videre på et minimum. Deltagelse kan ske virtuelt.

Deltagelse i eller gennemførelse af særligt prioriterede eller nødvendige faglige aktiviteter kan ske efter en konkret ledelsesmæssig vurdering. I forhold til internationale aktiviteter følges udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.09.20
Opdateret
09.11.20
Link til denne side:

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

COVID-19 i D4
Find alle sundhedsfaglige vejledninger på forsiden af D4 (på regionens netværk).
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.

 

 Oversigtslinks