Søg
 

Kandidater fra COVID-19-Jobbanken på vej ud på sygehusene

Kandidater med relevant baggrund oplæres til at arbejde i regionen under corona-beredskabet.

Region Sjællands COVID-19-Jobbank, hvor 2000 borgere med forskellige former for sundhedsfaglig og pædagogisk uddannelse har meldt sig som hjælp til beredskabet mod Covid-19, er sat i spil.
 
Kandidaterne bliver på nuværende tidspunkt screenet af de enkelte sygehuse, psykiatrien og socialområdet og på den baggrund udvælges egnede profiler. Kandidaterne er i første omgang fordelt til de enkelte områder på baggrund af deres ønsker til arbejdssted, og restpuljen er derefter delt ud ved hjælp af en fordelingsnøgle, der svarer til den, der bruges i budgetprocesserne.
 

Sygehus vælger selv

 
Hvert enkelt sygehus, psykiatrien og socialområdet screener kandidater i egen pulje og vælger selv, hvem de vil gå videre med i en accelereret ansættelsesproces. De vælger i første omgang folk med kompetencer, der kan bruges her og nu i forhold til de udfordringer corona-epidemien skaber – på sigt vil det sandsynligvis ændre sig. Kandidaterne får oplæring og reel kompetenceudvikling i dét, der er er brug for på det sted, de ansættes.
 
Kandidater fra Jobbanken er en blandet skare. De kan træde til mange steder, men vil i starten formentlig blive brugt i de funktioner, hvor sygehusenes akutte behov og kandidatens kompetencerne mødes – typisk i forhold til Covid-19 behandling.
 

Overenskomsten på plads

 
Kandidater fra Jobbanken ansættes på overenskomstvilkår i Region Sjælland enten som timelønnet eller i en tidsbegrænset periode.
 

Online-materialer

 
Kandidater fra jobbanken kan ligesom medarbejderne fastansat i regionen, der skal løse nye opgaver, tilgå e-læring som supplement til anden oplæring.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.03.20
Opdateret
26.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.