Søg
 

Journalføring og korrespondance til egen læge for ikke indlagte patienter i den fremskudte visitation

Der skal implementeres en fælles regional arbejdsgang ift. de patienter, der ved den fremskudte visitation vurderes ikke at have behov for indlæggelse.

​​Ved kriseberedskabsmødet 24. marts 2020 er det besluttet, at der skal implementeres en fælles regional arbejdsgang ift. de patienter, der ved den fremskudte visitation vurderes ikke at have behov for indlæggelse. Tiltaget skal sikre, at egen læge får besked om, hvilken vurdering der er foretaget, og om der er behov for opfølgning. 
 
Efter inspiration fra SUH, Køge, er der udarbejdet en arbejdsgang, som skal anvendes på alle akut afdelinger i Region Sjælland.
 
Sygehusledelserne bedes i samarbejde med de berørte afdelingsledelser sikre implementeringen af den beskrevne arbejdsgang.  
 
(Links til intra)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.03.20
Opdateret
26.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.