Søg
 

Hurtigtests til sundhedspersonalet på Region Sjællands sygehuse og psykiatrien

Region Sjælland har indgået et samarbejde med Falck om at tilbyde personalet hurtigtests som supplement til de nuværende PCR-testtilbud.

Antigentest som supplement til PCR-test

Testordningen varetages af Falck og er en antigentest med en svartid på 15 min., hvilket har til hensigt at forhindre udbredelsen af COVID-19-smitten.  Antigentesten foregår via en næsepodning, der viser om en person har COVID-19-smitte i kroppen på det pågældende tidspunkt.
 
Falck gør opmærksom på, at en antigentest er en anden type test end den PCR-test, myndighederne anvender. Der kan derfor være forskel på de to testtypers nøjagtighed. Ordningen med hurtigtests skal derfor ses som et supplement til PCR-test og kan ikke stå alene. Derfor vil en medarbejder, som testes positiv i antigentest, skulle tage en PCR-test efterfølgende, og i øvrigt tage samme forholdsregler, som ved en positiv PCR-test.
 
I forvejen tilbydes alt sygehuspersonale rutinemæssig Covid-test (PCR) i et interval på 2 uger eller 6 uger, hvis ikke man arbejder med akutte-, intensiv- eller COVID-19-patienter.
 

Hvordan foregår testene?

Falcks testmedarbejdere vil være under lægeligt tilsyn og være tilgængelige for sundhedspersonalet i bestemte tidsrum – testtidspunkter vil blive kommunikeret ud lokalt af sygehusene. Det forventes, at en test vil tage få minutter, hvorefter personalet kan forvente et svar indenfor 15 min. Testresultaterne rapporteres automatisk til Styrelsen for Patientsikkerhed, så de indgår i myndighedernes smitteovervågning.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.01.21
Opdateret
20.01.21
Link til denne side:

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

COVID-19 i D4
Find alle sundhedsfaglige vejledninger på forsiden af D4 (på regionens netværk).
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.