Søg
 

Hjemmefødsler og fødsler på private fødeklinikker i Region Sjælland

Fødsler i Hjemmefødselsordning Sjælland og på de private fødeklinikker, Storkereden og Roskilde Fødeklinik, opretholdes.

​​Sundhedsstyrelsens vurderer, at fødsler i Hjemmefødselsordning Sjælland og på de private fødeklinikker, Storkereden og Roskilde Fødeklinik, kan opretholdes, da ordningerne er private, og derfor ikke trækker personaleressourcer fra regionens fødeafdelinger. Derfor opretholder Region Sjælland på nuværende tidspunkt fødsler i Hjemmefødselsordning Sjælland og på de private fødeklinikker.  
 
Hvis det på et senere tidspunkt vurderes, at der er behov for den samlede personalekapacitet på sygehusene for at udrede og behandle patienter med COVID-19, vil det fortsat været muligt at suspendere retten til jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet, jf. bekendtgørelse nr. 219 af 17. marts 2020.
 
Graviditets- og fødselsforløb i hjemmet og på klinik skal foregå i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinje ’Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn’, og det skal sikres, at de fødende overflyttes til fødeafdeling ved den mindste mistanke om COVID-19. I disse tilfælde sidestilles hjemme- og klinikfødsler, således at klinikfødsler følger retningslinjens krav til hjemmefødsler.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.03.20
Opdateret
26.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.