Søg
 

Forbud mod besøg på alle hospitaler er trådt i kraft

Regionsrådene følger de opdaterede retningslinjer fra myndighederne, og udsteder forbud mod pårørendes besøg på landets hospitaler.

​Undtagelser til forbuddet gælder kun, hvis der er tale om en kritisk syg patient eller forældres besøg hos et mindreårigt barn.

For at sikre både patienter og medarbejdere på hospitalerne mod coronavirus, er det fra onsdag den 18. marts kl. 10 ikke tilladt for pårørende at ledsage eller besøge familie og venner på alle landets hospitaler. Forbuddet omfatter også hospitalernes tilknyttede behandlingsinstitutioner - det gælder dermed også i psykiatrien.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har bedt regionsrådene om at udsende et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til hospitaler og tilknyttede behandlingsinstitutioner.
 
Forbuddet omfatter ikke besøg af nære pårørende til en person i en kritisk situation. Det gælder for eksempel et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn.
 
Forbuddet mod besøgende på landets hospitaler er iværksat for at undgå mest mulig smittespredning til patienter og medarbejdere. 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.03.20
Opdateret
20.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.