Søg
 

Disse grupper skal testes for Covid-19 i Region Sjaelland

Patienter med svære symptomer, medarbejdere i kritiske funktioner og fødende med symptomer skal testes for Covid-19. Dette kan udvides.

​Af hensyn til den begrænsede lagerbeholdning på testkit, har Region Sjælland besluttet at opretholde testning i de situationer, hvor testresultatet vil have en umiddelbar konsekvens.  Det vil sige gruppe 1-3 nedenfor.
 
Iflg. Sundhedsstyrelsen bør følgende grupper testes (i nogenlunde prioriteret rækkefølge):
  1. Patienter der indlægges med symptomer på COVID-19. Det vil sige de patienter, der har svære symptomer.
  2. Personale der varetager kritiske funktioner, og som har lette symptomer på COVID-19.
  3. Fødende, der har symptomer på COVID-19.
  4. Patienter med moderate symptomer på COVID-19.  Det vil i praksis sige de patienter, der henvises til sygehus vurdering, men som efter klinisk vurdering sendes hjem igen.  Denne vurdering foregår i Region Sjælland i de fremskudte vurderingsenheder i tilslutning til Akutafdelingerne.
  5. Sårbare grupper, der ikke er omfattet af ovenstående, med milde symptomer” eller lign.
Med det antal test, der køres dagligt i øjeblikket, har Region Sjælland testkit til omkring 10 dages forbrug med den nuværende lagerbeholdning.  Der forventes nye forsyninger i løbet af denne uge.
 
Når der er større forsyningssikkerhed igen, vil Region Sjælland kunne udvide til også at omfatte gruppe 4+5. Omvendt kan vi tvinges til at begrænse testning til gruppe 1, hvis der ikke i løbet af den kommende uge kommer nye forsyninger.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.03.20
Opdateret
26.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige vejledninger

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

Informationer fra Koncern HR
Seneste nyt til medarbejderne
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.