Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener

Forretningsudvalget 2022-2025

Mødedato: 24.10.2022

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Analyse af digitalisering
Sag nr. 3 Forslag fra Dansk Folkeparti vedr. tillæg til portører
Sag nr. 4 Henvendelse fra Socialdemokratiet vedr. overtrædelse af arbejdsklausul ved sygehusbyggeriet i Køge
Sag nr. 5 Forslag fra Radikale venstre, Socialistisk folkeparti og Enhedslisten vedr. gasledningen på Lolland-Falster
Sag nr. 6 Status på handleplan for karkirurgi
Sag nr. 7 Orientering om energisituationen
Sag nr. 8 Status for Lægevagten Region Sjælland
Sag nr. 9 Status for vaccination
Sag nr. 10 Puljeopslag om styrket akutberedskab
Sag nr. 11 Rammeoverholdelse pr. 31. august 2022
Sag nr. 12 Status på forbruget på privathosptialer i 2023
Sag nr. 13 Udbud af strategisk partnerskabsaftale
Sag nr. 14 Ankestyrelsens bemærkning til årsregnskab 2021
Sag nr. 15 Psykiatrien, beslutning om nyt lejemål i Roskilde (Lukket punkt)
Sag nr. 16 Region Sjællands deltagelse i Folkemøde 2023
Sag nr. 17 Mulige temaer for studietur
Sag nr. 18 Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024
Sag nr. 19 Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til Interreg 6A Øresund-Kattegat-Skagerrak.
Sag nr. 20 Trafikbestilling for 2023
Sag nr. 21 Busudbud af linje 123, 600S, 420 og 430R – Beslutning
Sag nr. 22 Godkendelse af undtagelser fra § 8 i jordforureningsloven
Sag nr. 23 Beslutning om at sende råstofredegørelsen i høring
Sag nr. 24 Meddelelser
Sag nr. 25 Beslutninger fra lukkede sager
Sag nr. 26 Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget mandag den 24. oktober 2022

Link til denne side: