Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

Mødedato: 11.10.2022

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Temadrøftelse om funding til Region Sjælland
Sag nr. 3 Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til Interreg 6A Øresund-Kattegat-Skagerrak.
Sag nr. 4 Drøftelse af kritertier for vurdering af investeringsønsker i Sjælland baner vejen frem
Sag nr. 5 Beslutning om trafikbestilling for 2023
Sag nr. 6 Beslutning om busudbud af linje 123, 600S, 420 og 430R
Sag nr. 7 Drøftelse af ny Mobilitetsanalyse for Region Sjælland
Sag nr. 8 Orientering om status på driftssituationen på lokalbanerne
Sag nr. 9 Orientering om status på indkøb af nye batteritog samt ladeinfrastruktur
Sag nr. 10 Orientering om forsinkelse af IC2-tog med nyt signalsystem til Lollandsbanen
Sag nr. 11 Orientering om hydrogenkorridor mellem Oslo og Hamborg
Sag nr. 12 Beslutning om særtema for Uddannelsesanalyse 2023
Sag nr. 13 Prioritering af udviklingsmidler til digitaliseringsprojekter på uddannelsesområdet
Sag nr. 14 Beslutning om finansiering til indsatser for flere STEM-, velfærds- og bæredygtighedskompetencer
Sag nr. 15 Beslutning om finansiering til kulturelle fyrtårnsprojekter i Region Sjælland
Sag nr. 16 Orientering om færdig handlingsplan 2022-2023 for den regionale udviklingsstrategi
Sag nr. 17 Høring af ny strategi for Greater Copenhagen EU Office
Sag nr. 18 Akutelle sager
Sag nr. 19 Næste møde
Sag nr. 20 Godkendelse af deltagelse i udvalgsmøde 11. oktober

Link til denne side: