Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener

Regionsråd 2022-2025

Mødedato: 11.01.2022

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt
Sag nr. 3 Politisk mødeplan 2022
Sag nr. 4 Valg af medlemmer til Forretningsudvalget
Sag nr. 5 Udpegning af lægmedlemmer og forskningsaktive medlemmer til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland
Sag nr. 6 Valg til Sundhedskoordinationsudvalget
Sag nr. 7 Valg til Praksisplanudvalget
Sag nr. 8 Valg til Samarbejdsudvalget for almen praksis
Sag nr. 9 Valg til Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp
Sag nr. 10 Valg til Samarbejdsudvalget for fysioterapi
Sag nr. 11 Valg til Samarbejdsudvalget for kiropraktik
Sag nr. 12 Valg til Samarbejdsudvalget for fodterapi
Sag nr. 13 Valg til Samarbejdsudvalget for psykologhjælp
Sag nr. 14 Valg til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet
Sag nr. 15 Valg til bestyrelsen for Glim Refugium
Sag nr. 16 Valg til bestyrelsen for Marjatta
Sag nr. 17 Valg til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia
Sag nr. 18 Indstilling til bestyrelsen for Lokaltog A/S
Sag nr. 19 Valg til bestyrelsen for Gate 21
Sag nr. 20 Valg til bestyrelsen for Erhvervshus Sjælland
Sag nr. 21 Valg til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR)
Sag nr. 22 Valg til Interreg Deutschland-Danmark
Sag nr. 23 Valg til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak
Sag nr. 24 Valg til Interreg South Baltic
Sag nr. 25 Valg til STRING Political Forum
Sag nr. 26 Indstilling til Fonden Spring Nordic
Sag nr. 27 Valg til bestyrelsen for Greater Copenhagen EU-office
Sag nr. 28 Valg til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development
Sag nr. 29 Valg til Femern Bælt Komiteen
Sag nr. 30 Valg til bestyrelsen for Greater Copenhagen Committee
Sag nr. 31 Valg til Lokale Aktionsgrupper (LAG)
Sag nr. 32 Udpegning af delegerede til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd
Sag nr. 33 Udpegning af repræsentant til den nationale politiske DK2020 partnerskabsgruppe
Sag nr. 34 Valg til repræsentantskabet for Syddansk Universitet
Sag nr. 35 Valg til Praktikpladsforum for pædagoguddannelsen
Sag nr. 36 Valg til Referencegruppe for Campus Køge
Sag nr. 37 Valg til bestyrelsen for Absalon Professionshøjskole
Sag nr. 38 Udpegning til HF og VUC Klars Uddannelsesudvalg
Sag nr. 39 Valg til bestyrelsen for Zealand - Sjællands Erhvervsakademi
Sag nr. 40 Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium
Sag nr. 41 Valg til bestyrelsen for Køge Handelsskole
Sag nr. 42 Valg til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og HF
Sag nr. 43 Valg til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole
Sag nr. 44 Valg til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium og HF
Sag nr. 45 Valg til bestyrelsen for Solrød Gymnasium
Sag nr. 46 Valg til bestyrelsen for VUC Storstrøm
Sag nr. 47 Valg til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster
Sag nr. 48 Valg til Fordelingsudvalg til Almene Gymnasier og HF
Sag nr. 49 Valg til bestyrelsen for RUCs Internationale Boligfond
Sag nr. 50 Valg til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S
Sag nr. 51 Valg til bestyrelsen for Naturparken Åmosen
Sag nr. 52 Valg til Repræsentantskabet for TV2 Øst
Sag nr. 53 Valg til Selchaus Legat for Holbæk Amt
Sag nr. 54 Tegningsregler for Regionsrådet
Sag nr. 55 Drifts- og Udviklingsaftaler 2022
Sag nr. 56 Videreudvikling af Holbæk Sygehus - Udviklingsplan
Sag nr. 57 Afrapportering fra udvalgenes arbejde i regionsrådsperioden 2018-2021 og anbefalinger til det kommende Regionsråd
Sag nr. 58 Godkendelse af svar vedr. rigsrevisionsberetning om udredningsretten
Sag nr. 59 Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse - status for udbud
Sag nr. 60 Eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland
Sag nr. 61 Bidrag til ministerredegørelse vedr. beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
Sag nr. 62 Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde - Status for udbud
Sag nr. 63 Etablering af Udsatteråd i Region Sjælland
Sag nr. 64 Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2022-2023
Sag nr. 65 Beslutning om høringssvar vedr. VUC Roskildes lukning af Greve-afdeling
Sag nr. 66 Beslutning om høringssvar vedr. udbud af social- og sundhedsuddannelserne i Faxe
Sag nr. 67 Bemyndigelse til administrativ behandling af ansøgninger om råstoftilladelse til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt
Sag nr. 68 Meddelelser
Sag nr. 69 Godkendelse af afhændelse af to forurenede ejendomme
Sag nr. 70 Beslutninger fra lukkede sager
Sag nr. 71 Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 11. januar 2022

Link til denne side: