Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

Mødedato: 09.09.2022

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Drøftelse af udviklingsindsats knyttet til den faste Femern-forbindelse
Sag nr. 3 Orientering om afholdelse af Fehmarnbelt Days 2023
Sag nr. 4 Beslutning om udmøntning af regionale udviklingsmidler til Fonden Femern Belt Development til afholdelse af Fehmernbelt Days 2023
Sag nr. 5 Drøftelse af ny Mobilitetsanalyse for Region Sjælland
Sag nr. 6 Ændring af buslinje 102A’s linjeføring via Tureby Station - Beslutning
Sag nr. 7 Medlemsforslag fra Venstre angående direkte busforbindelse mellem Odsherred og Kalundborg
Sag nr. 8 Etablering af gymnasiesamarbejde i Region Sjælland - beslutning
Sag nr. 9 Høring vedr. oprettelse af forsyningsoperatøruddannelsen hos ZBC i Slagelse - beslutning
Sag nr. 10 Beslutning om procedure og frist for ansøgning om at blive profilgymnasium
Sag nr. 11 Beslutning om uddannelseskonference
Sag nr. 12 Sjællands Udviklingsalliances Udviklingskonference den 14. september
Sag nr. 13 Beslutning om finansiering til kulturelle fyrtårnsprojekter i Region Sjælland
Sag nr. 14 Prioritering af regionale udviklingsmidler til socialfondsprojekter - Beslutning
Sag nr. 15 Aktuelle sager
Sag nr. 16 Næste møde
Sag nr. 17 Godkendelse af deltagelse i udvalgsmøde 6. september
Sag nr. 18 Opdatering af vedtægter for Movia. Beslutning
Sag nr. 19 Beslutning om samarbejde med delstaten Slesvig-Holsten

Link til denne side: