Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener

Forretningsudvalget 2022-2025

Mødedato: 30.05.2022

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Strategi 2022-2025 Region Sjælland - for borgerne
Sag nr. 3 Videre proces for opfølgning på eftersyn af Psykiatrien
Sag nr. 4 Status afvikling af udsatte behandlinger
Sag nr. 5 Orientering om test og vaccination
Sag nr. 6 Fordeling af fordrevne fra Ukraine i almen praksis
Sag nr. 7 Udpegning til sundhedsklynger
Sag nr. 8 Udmøntning af midler til fødeområdet
Sag nr. 9 Evaluering af lægebemanding døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde
Sag nr. 10 Godkendelse af Region Sjællands Indkøbspolitik
Sag nr. 11 Godkendelse af Region Sjællands pårørendepolitik
Sag nr. 12 Sporrenovering på Østbanen beslutning efter udbud
Sag nr. 13 Godkendelse af kommissorier for udvalg
Sag nr. 14 Rammeoverholdelse pr. 31. marts 2022
Sag nr. 15 Anlægsbevillinger og revision af investeringsoversigten juni 2022
Sag nr. 16 Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge - 1. kvartal 2022
Sag nr. 17 Rapport fra Det Tredje Øje, Projekt Universitetshospital Køge
Sag nr. 18 Optimeringskatalog opdateret som følge af faseskift, Projekt Universitetshospital Køge
Sag nr. 19 Forlængelse af lejekontrakt SUH Køge Lager
Sag nr. 20 Østre Landsrets dom om rækkefølgeplanlægning i Råstofplan 2016
Sag nr. 21 Udpegninger til Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Sag nr. 22 Fonden for Entreprenørskab - evt. udpegning af medlem
Sag nr. 23 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2021
Sag nr. 24 IKE årsrapport 2021 om kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler
Sag nr. 25 IKE årsrapport 2021 vedr. ledelsestilsyn og temaundersøgelser
Sag nr. 26 Databeskyttelsesrådgiverens afrapportering 2021
Sag nr. 27 Status på whistleblowerordning
Sag nr. 28 Meddelelser
Sag nr. 29 Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 30. maj 2022
Sag nr. 30 Valg til LAG Fjordlandet

Link til denne side: