Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

Mødedato: 16.05.2022

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Drøftelse af mulige temaer i budgetproces 2023
Sag nr. 3 Næste møde
Sag nr. 4 Godkendelse af deltagelse i udvalgsmøde 16. maj

Link til denne side: