Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener
Dagsordener og referater der mangler i nedenstående oversigt grundet tekniske problemer.
  
  

Forretningsudvalget 2018-2021

Mødedato: 01.03.2021

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Opfølgning på COVID-19 udgifter i 2021
Sag nr. 3 Monitorering af udsat aktivitet pga. COVID-19
Sag nr. 4 Principper for genoptagelse af sygehusaktivitet i Region Sjælland
Sag nr. 5 Forslag fra VKR om kræftbehandling under corona
Sag nr. 6 Opfølgning på beslutning i sag om placering af sygehusvaskeri
Sag nr. 7 Forslag til Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025
Sag nr. 8 Beslutning om vedtagelse af Råstofplan 2020
Sag nr. 9 Optagelse af lån vedrørende 2020
Sag nr. 10 Bevillingsændringer marts 2021
Sag nr. 11 Forslag til proces for budgetforhandlinger 1. kvartal 2021
Sag nr. 12 Proces for Budget 2022
Sag nr. 13 Anlægsbevilling til etablering af Audiologi i Køge
Sag nr. 14 Anlægsbevilling til indkøb af mobile skabe
Sag nr. 15 Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2020
Sag nr. 16 Varetagelse af evt. fornyet fintælling ved valget til Regionsrådet
Sag nr. 17 Rammer for puljen til kulturelle fyrtårne
Sag nr. 18 Region Sjællands deltagelse i Folkemøde 2021
Sag nr. 19 Beslutning om tilladelse til råstofindvinding til BaneDanmark på Engmosevej 6A i Guldborgsund Kommune
Sag nr. 20 Indstilling af medlemmer til to videnskabsetiske medicinske komiteer
Sag nr. 21 Beslutning om udpegning til national DK2020 politisk partnerskabsgruppe
Sag nr. 22 Udpegning af delegerede til repræsentantskabet i Landsistrikternes Fællesråd
Sag nr. 23 Orientering om COVID-19-situationen
Sag nr. 24 Meddelelser
Sag nr. 25 Orientering om indgåelse af lejemål (Lukket punkt)
Sag nr. 26 Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 1. marts 2021

Link til denne side: