Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener
Dagsordener og referater der mangler i nedenstående oversigt grundet tekniske problemer.
  
  

Forretningsudvalget 2018-2021

Mødedato: 26.04.2021

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Godkendelse af kommissorium for eftersyn af Psykiatrien
Sag nr. 3 Status for brystkræftområdet i Region Sjælland
Sag nr. 4 Placering af sygehusvaskeri - vurderingskriterier
Sag nr. 5 Klimaregnskab for Region Sjælland som virksomhed og rammerne for det videre arbejde
Sag nr. 6 Orientering om COVID-19-situationen
Sag nr. 7 Opfølgning på COVID-19 udgifter april 2021
Sag nr. 8 Monitorering af udsatte behandlinger samt overholdelsen af udredningsretten
Sag nr. 9 Revideret hovedtidsplan for Universitetssygehus Køge som konsekvens af Covid-19
Sag nr. 10 Udmøntning af midler til udvikling af Holbæk Sygehus
Sag nr. 11 Overførsel af uforbrugte midler fra 2020
Sag nr. 12 Regnskab 2020
Sag nr. 13 Bevillingsændringer maj 2021
Sag nr. 14 Opdatering af Sundhedsplan
Sag nr. 15 Høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser
Sag nr. 16 Indberetning for jordforureningsområdet 2020
Sag nr. 17 Godkendelse af Strategi mod jordforurening 2021-2030
Sag nr. 18 Godkendelse af indsatsplan for Jordforureningsområde 2021
Sag nr. 19 Materielstrategi for lokalbanerne
Sag nr. 20 Bemyndigelse til administrativ behandling af BaneDanmarks råstoftilladelser udenfor råstofplanens graveområde til Femern-forbindelsens jernbaneprojekt
Sag nr. 21 Orientering om afgørelse af klagesag om råstoftilladelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet
Sag nr. 22 Beslutning om afholdelse af Fehmarnbelt Days 2023
Sag nr. 23 Nedsættelse af valgbestyrelse
Sag nr. 24 Rekruttering af koncerndirektør
Sag nr. 25 Vilkårsændringer (Lukket punkt)
Sag nr. 26 Meddelelser
Sag nr. 27 Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 26. april 2021

Link til denne side: