Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener
Dagsordener og referater der mangler i nedenstående oversigt grundet tekniske problemer.
  
  

Forretningsudvalget 2018-2021

Mødedato: 25.10.2021

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Opfølgning på spørgsmål om det medicinske område
Sag nr. 3 Forslag fra VKR vedr. ventetider ved opkald til vagtlægen
Sag nr. 4 Forslag fra Socialdemokratiet vedr. transportgodtgørelse for ledsager af børn
Sag nr. 5 Forslag fra SF vedr. fødeområdet
Sag nr. 6 Forslag fra Dansk Folkeparti vedr. Østbanen
Sag nr. 7 Rammeoverholdelse pr. 31. august 2021
Sag nr. 8 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler pr. 31. august 2021
Sag nr. 9 COVID-19 opgørelse 2021 august
Sag nr. 10 Overholdelse af udredningsretten samt afviklingen af udskudte behandlinger ifm. COVID-19
Sag nr. 11 Principper og plan for fast organisering af test- og vaccinationsindsats
Sag nr. 12 Orientering om status på brystkræftområdet
Sag nr. 13 Påtænkt organisationsændring af det lungemedicinske afsnit på NSR, Næstved og SUH, Roskilde
Sag nr. 14 Etablering af Whistleblowerordning i Region Sjælland i henhold til EU-direktivet
Sag nr. 15 Trafikbestilling for 2022
Sag nr. 16 Beslutning om at sende indsatsplan for indsats mod jordforurening i høring
Sag nr. 17 Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af klagesag om råstoftilladelse i Vindinge Nord
Sag nr. 18 Beslutning om tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde på Øde-Hastrup-Vej 48 i Roskilde Kommune
Sag nr. 19 Godkendelse af opkøb af forurenet ejendom ved Skellingsted Losseplads (Lukket punkt)
Sag nr. 20 Oplæg til drøftelse af politisk organisering i Region Sjælland
Sag nr. 21 Meddelelser
Sag nr. 22 Beslutninger fra lukkede sager
Sag nr. 23 Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 25. oktober 2021
Sag nr. 24 Nykøbing Falster Sygehus ny sengebygning (Lukket punkt)

Link til denne side: