Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener
Dagsordener og referater der mangler i nedenstående oversigt grundet tekniske problemer.
  
  

Forretningsudvalget 2018-2021

Mødedato: 25.05.2021

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Årsberetning 2020 Patientvejledningen
Sag nr. 3 Årsrapport 2020 kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler
Sag nr. 4 Drøftelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler
Sag nr. 5 Resultater af SP Brugerundersøgelse 2021 - FU Reg.Sj
Sag nr. 6 Status på de fire målsætninger for Sundhedsplatformen i Region Sjælland
Sag nr. 7 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2020
Sag nr. 8 LUP 2021 Somatik, Akut og Fødende
Sag nr. 9 LUP Psykiatri 2020
Sag nr. 10 Databeskyttelsesrådgiverens rapportering 2020
Sag nr. 11 Orientering om COVID-19-situationen
Sag nr. 12 Håndtering af COVID-19 udgifter 2021
Sag nr. 13 Monitorering af udsatte behandlinger samt overholdelsen af udredningsretten
Sag nr. 14 Opfølgning på Drifts- og udviklingsaftaler 2021 - marts 2021
Sag nr. 15 Rammeoverholdelse pr. 31.03 2021
Sag nr. 16 Anlægsbevillinger
Sag nr. 17 Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 1. kvartal 2021
Sag nr. 18 Behov for øget lagerkapacitet i Region Sjælland
Sag nr. 19 Sporrenovering på Østbanen
Sag nr. 20 Drift og lægevagt
Sag nr. 21 Orientering om børneattester
Sag nr. 22 Beslutning om praksisplan for fysioterapi 2021-2024
Sag nr. 23 Orientering om ny Praksisplan for almen praksis 2021-2024
Sag nr. 24 Godkendelse af Region Sjællands Frivilligpolitik 2021
Sag nr. 25 Disponering af Region Sjællands tværsektorielle pulje 2021
Sag nr. 26 Beslutning om etablering af Klyngehub Sjælland
Sag nr. 27 Bo og Naboskab Sydlolland – Projektforslag for etablering af 7 nye boliger, etape 2
Sag nr. 28 Marjatta - byggeri af nye boliger på Marjatta skolehjem
Sag nr. 29 Marjatta - byggeri af nye boliger på Vidarslund
Sag nr. 30 Synscenter Refnæs – Ideoplæg for opførelse af 8 nye boliger
Sag nr. 31 Meddelelser
Sag nr. 32 Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 25. maj 2021

Link til denne side: