Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener
​​

​Bemærk: Dagsordener og referater kan blive vist på 2 linjer. Det skyldes implementering af et nyt system.

Vi beklager ulejligheden.​ ​​

 

Forretningsudvalget 2018-2021

Mødedato: 26.10.2020

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Rammeoverholdelse pr. 3. kvartal 2020
Sag nr. 3 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter 2020
Sag nr. 4 Status på brystkræftområdet i Region Sjælland
Sag nr. 5 Orientering om COVID-19-situationen
Sag nr. 6 Monitorering af genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen
Sag nr. 7 Evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen
Sag nr. 8 Opdatering af Region Sjællands Sundhedsplan
Sag nr. 9 Bæredygtig radiologi
Sag nr. 10 Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022
Sag nr. 11 Udvidelse af Sikringen, Psykiatrien i Slagelse, program
Sag nr. 12 Høring af udkast til Praksisplan for almen praksis
Sag nr. 13 Samarbejdsmodel vedr. lokal og mobil blodprøvetagning i Region Sjælland
Sag nr. 14 Nyt fællesregionalt system til administration af praksisområdet (Lukket punkt)
Sag nr. 15 Beslutning om klimasamarbejdsaftale om grøn transport
Sag nr. 16 Trafikbestilling for 2021
Sag nr. 17 Lejeaftale for Audiologisk Center på SUH Køge
Sag nr. 18 Delegation af kompetence til administrationen vedr. videregivelse af patientjournalop-lysninger til forskning mv.
Sag nr. 19 Ændring af plads i udvalget for afbureaukratisering og modernisering
Sag nr. 20 Indkaldelse af stedfortræder for Annemarie Knigge
Sag nr. 21 Meddelelser
Sag nr. 22 Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 26. oktober 2020
Sag nr. 23 Region Sjællands indsats målrettet seksuelle krænkelser

Link til denne side: