Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener
​​

​Bemærk: Dagsordener og referater kan blive vist på 2 linjer. Det skyldes implementering af et nyt system.

Vi beklager ulejligheden.​ ​​

 

Regionsrådet 2018-2021

Mødedato: 24.08.2020

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Budgetforslag 2021 1. behandling
Sag nr. 3 Revisionsberetninger fra BDO
Sag nr. 4 Rammeoverholdelse 2. kvartal 2020
Sag nr. 5 Bevillingsændringer Regionsrådet 24. august 2020
Sag nr. 6 Initiativer til understøttelse af dansk økonomi. Anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige ændringer
Sag nr. 7 Orientering om fremrykning af acontobetalinger til Movia som følge af COVID-19 situationen
Sag nr. 8 Opfølgning på Drifts-og udviklingsaftaler 2020 og budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2020
Sag nr. 9 Ændring af de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler for 2020
Sag nr. 10 Udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri
Sag nr. 11 Næstved Sygehus, Transformationsprojekt, overordnet projektforslag
Sag nr. 12 Patientvejledningens årsberetning 2019
Sag nr. 13 Ligestillingsredegørelse 2020
Sag nr. 14 Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav, Roskilde Kommune
Sag nr. 15 Beslutning om at sende Region Sjællands Udviklingsstrategi i offentlig høring
Sag nr. 16 Høring om udbud af grundforløb 2 rettet mod sosu uddannelser i Nakskov
Sag nr. 17 Opdatering af vedtægter for Movia
Sag nr. 18 Bidrag til ministerredegørelse om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene
Sag nr. 19 Meddelelser
Sag nr. 20 Udbud af akutlægehelikopterne (Lukket punkt)
Sag nr. 21 Indstilling om salg af Hoskiærsvej 13, Nakskov (Lukket punkt)

Link til denne side: