Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener

Forretningsudvalget 2018-2021

Mødedato: 22.06.2020

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Patientvejledningens årsberetning 2019
Sag nr. 3 Årsrapport 2019 kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler
Sag nr. 4 Årsrapport 2019 om ledelsestilsyn og temakontroller
Sag nr. 5 Nyt vaskeri - Udbudsstrategi samt forslag til konkret placering (Lukket punkt)
Sag nr. 6 Monitorering af genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen
Sag nr. 7 Revideret tidsplan USK som konsekvens af covid-19
Sag nr. 8 Bidrag til ministerredegørelse om ændringer i sygehusbyggerier
Sag nr. 9 Udmøntning af pulje vedr. energiforbedrende tiltag
Sag nr. 10 Orientering om fremrykning af acontobetalinger til Movia som følge af COVID-19 situationen
Sag nr. 11 Udvidelse af regionens kreditfacilitet ved daglige bankforretninger (Lukket punkt)
Sag nr. 12 Henvendelse fra Roskilde Kommune (Lukket punkt)
Sag nr. 13 Østbanen: Beslutning om det videre arbejde
Sag nr. 14 Beslutning om at sende Region Sjællands Udviklingsstrategi i offentlig høring
Sag nr. 15 Høring om udbud af grundforløb 2 rettet mod sosu uddannelser i Nakskov
Sag nr. 16 Opdatering af vedtægter for Movia
Sag nr. 17 Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav, Roskilde Kommune
Sag nr. 18 Meddelelser
Sag nr. 19 Evaluering af Region Sjællands håndtering af Covid-19 situationen
Sag nr. 20 Tiltag til afvikling af den COVID-19-relaterede venteliste

Link til denne side: