Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener

Forretningsudvalget 2018-2021

Mødedato: 25.05.2020

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Nyt vaskeri ??? udbudsstrategi samt forslag til konkret placering (Lukket punkt)
Sag nr. 3 Orientering om COVID-19-situationen
Sag nr. 4 Monitorering af genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen
Sag nr. 5 COVID-19???s konsekvenser for praksissektoren marts 2020
Sag nr. 6 Orientering om den økonomiske situation for den kollektive trafik som følge af COVID-19 situationen
Sag nr. 7 Proces for Budget 2021
Sag nr. 8 Bevillingsændringer RR d. 8. juni 2020
Sag nr. 9 Anlægsbevilling til laboratorier og patologi
Sag nr. 10 Anlægsbevilling til radiologiprogram
Sag nr. 11 Anlægsbevilling til informationssikkerhed
Sag nr. 12 Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2019
Sag nr. 13 Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge, 1. kvartal 2020
Sag nr. 14 Rapport fra Det tredje øje, Projekt Universitetshospital Køge
Sag nr. 15 Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde - Ideoplæg
Sag nr. 16 Platangården Helhedsplan - projektforslag
Sag nr. 17 Til- og ombygning af G2 ældrepsykiatri, Psykiatrien Vordingborg - projektforslag
Sag nr. 18 LUP Psykiatri 2019
Sag nr. 19 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2019
Sag nr. 20 Årsrapport for forskning i Region Sjælland 2019
Sag nr. 21 Årsberetning 2019 fra Steno Diabetes Center Sjælland
Sag nr. 22 Udkast til praksisplan for fodterapi 2021-2024
Sag nr. 23 Udkast til praksisplan for kiropraktik 2021-2024
Sag nr. 24 Høring vedr. nye erhvervsfaglige grundforløb i Vordingborg
Sag nr. 25 Udbud af 2-årigt stx i Roskilde og Køge og 2-årigt hhx i Køge
Sag nr. 26 Orientering om afgørelse af to klagesager om råstoftilladelser i Miljø- og Fødevareklagenævnet
Sag nr. 27 Politisk mødeplan 2021
Sag nr. 28 Meddelelser
Sag nr. 29 Indkaldelse af stedfortræder for Jørgen Holst
Sag nr. 30 Rammeoverholdelse 1. kvartal 2020
Sag nr. 31 Opfølgning på bemyndigelse til direktionen til iværksættelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med Corona udbrud

Link til denne side: