Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener

Forretningsudvalget 2018-2021

Mødedato: 25.11.2019

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Bevillingsændringer til godkendelse i regionsrådet, december 2019
Sag nr. 3 Budgetmæssig balance i 2020
Sag nr. 4 Nyt vaskeri efter branden i Holbæk
Sag nr. 5 Lokalebehov i Slagelse til ambulant psykiatri
Sag nr. 6 Opfølgning på Rokadeplan for Slagelse Sygehus - fremtidig anvendelse af bygningsmassen
Sag nr. 7 Udlejning af erhvervslokaler Nørregade 23-25, Kalundborg til Kalundborg Kommune (Lukket punkt)
Sag nr. 8 Salg af Hoskiærsvej 1, Nakskov (Lukket punkt)
Sag nr. 9 Anlægsbevilling til Investeringsramme til mindre tiltag
Sag nr. 10 Satspuljeansøgning vedr. Udbredelse og forankring af peers-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner
Sag nr. 11 Godkendelse af Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen
Sag nr. 12 Placering af Nærklinikker og udrulning af Vandkantsmodellen
Sag nr. 13 Frivillig førstehjælperordning i Region Sjælland
Sag nr. 14 Brugerundersøgelse Sundhedsplatformen 2019
Sag nr. 15 Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen ??? 2. kvartal 2019
Sag nr. 16 Høringssvar til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023
Sag nr. 17 Afrapportering fra studietur for Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde
Sag nr. 18 Spørgsmål fra Enhedslisten vedr. kvalitetsfondsbyggerier
Sag nr. 19 Meddelelser

Link til denne side: