Søg
 

Annoncering: Internationalisering af SMV’er i Region Sjælland

Region Sjælland annoncerer efter projektbeskrivelser for internationalisering af SMV’er i Region Sjælland, inden for fire indsatsområder. Ansøgningsfrist er 31. januar 2018.

​Region Sjælland indkalder projektbeskrivelser på indsatser inden for fire områder, der skal sikre en række services og aktiviteter til regionale små- og mellemstore virksomheder.

De fire indsatsområder er:

  1. Et projekt via EU-regionalfond, der vurderer vækstpotentialer hos SMV’ere og tilbyder rådgivningsbistand om vækst med fokus på internationalisering og eksport.

  2. Interreg-projekter, der understøtter regionens SMV’ere i at samarbejde med virksomheder fra Tyskland og Sverige om internationalisering og eksport.

  3. Indsatser, der faciliterer netværk for udenlandsk branding, eksportfremstød og markedsafsøgning på udvalgte udenlandske markeder, som sjællandske virksomheder får nye handelsaftaler ud af.

  4. Internationale innovationsprojekter for regionale SMV’ere, der sikrer udvikling af produkter og services, der er nye for virksomhederne eller markedet.


Vækstforum Sjælland har afsat i alt 16 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til indsatsen for internationalisering af SMV’er. Der er reserveret EU-midler på op til 10 mio. kr. fra Regionalfonden.

De fire indsatsområder kan enten løftes som én samlet indsats af et konsortium af partnere eller som særskilte indsatser, hvor operatører ansøger om et projekt inden for et af de fire indsatsområder


Ansøgningsprocessen har to trin. Ansøgere skal først udarbejde en light-ansøgning forud for den endelige ansøgning. Fristen for at indsende light-ansøgninger er d. 31 januar 2018.
Ansøgningen skal indsendes i det elektroniske ansøgningsskema for Regionsrådet og Vækstforum Sjælland.

Find ansøgningsskemaet her

På siden kan du også finde betingelser for at søge midlerne og vejledning til ansøgningsskemaet.

Spørgsmål til annonceringen og de fire indsatsområder kan afklares via mail, telefon eller som fysiske møder. Det skal understreges, at der kun er mulighed for at få afklaret og evt. præciseret forhold i annonceringsteksten herunder tekniske krav til indhold af ansøgning. Faglig vurdering af ansøgninger foretages i forbindelse med politisk behandling, efter ansøgningsfrist.

Vil du vide mere om annonceringen?

Så kontakt:
Lars Tomlinson, Chefkonsulent
E-mail: ltom@regionsjaelland.dk
Tlf: 30 56 68 06

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.12.17
Opdateret
20.12.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50


Akuttelefon 70 15 07 08

Akut hjælp!

Akuttelefonen, 112, lægevagten. Få den rigtige hjælp første gang.