Søg
 
 
 
Angiv sidens indhold her!
Link til denne side:

Kort over Slagelse Sygehus

 

 

Adresser på Slagelse Sygehus - klik for at åbne kortet i nyt vindue

 
+

Sygehusledelsen/Administration

Mødelokaler 1-2-5B-6-7
Tillidsmandskontor
IT-Afdeling
Koncern Service Ledelse
Bygningsafdelingen

 

Foredragssalen

Mødelokale 9

 

Mødelokale 4 og 9

Undervisningslokaler

 

Linneddepot


 

Jordemoderkonsultation
Hørescreening for nyfødte

  

Rusmiddelcenter (+ indg. 26/26A)

 

Audiologisk afdeling​

 

Afhentningssted 5
L​ymfødem Klinik / Fysioterapi

Amb. for Gigt-, Bindevævs- 

  ​og Rygsygdomme (Reumatologi)

Amb. for Ældresygdomme (Geriatri)​

Hukommelsesklinik

Medicinsk Amb. for Mave-tarm-
  sygdomme (Gastroenterologi)

Sengeafsnit for Hormonsygdomme 
  (Endokrinologi)​​

Palliativt Ambulatorium
Sygehuspræst

Medicinske afdelingsledelser 1 og 2
Hygiejnesygeplejersker​

 

 

Blodbank
AK-Skole og AK-Klinik
Amb. for Ældresygdomme​ (Geriatri)
Hukommelsesklinik
Amb. for Hormonsyg. (Endokrinologi)
Amb. for Hjertesyg. (Kardiologi)

Sengeafsnit for Hormonsygdomme

Medicinske afdelingsledelser 1 og 2 

 

 

Fysioterapi/Ergoterapi

Sengeafs. 1 for Ældresyg. (G​eriatri) G1
 

Arbejdsmedicinsk afdeling​

 

Centralkøkken​

 

Varemodtagelse
Apotek

Centraldepot

Medicoteknisk

Afdeling

Koncern Service

Sterilcentral

 

 

Teknisk afsnit

 

Ortopædkirurgisk Afdeling

 

Afhentningssted 3

Klinisk Mikrobiologi

Røntgen

Klinisk Patologi (kælder)

 

​Kapel

 

Skadestue
Lægevagt
Akutafdeling - stueetage

Akutafdeling - 1. sal

Medicinsk Mave-Tarm-afsnit

  (Gastroenterologi)​

Intermediært afsnit

Intensiv afsnit

 ​

 

Ambulanceindkørsel

 

 

Præhospitalt Center
Kørselskontor AMK

 

Koncern Service Have og Vej

 

Hæmodialyseafsnit

Center for Neurorehab. for unge

Journalarkiv
 

Ambulatorium for Lungesygdomme

KOL-Ambulatorium

Sengeafsnit Lungesygdomme (B1)

 

 

Afhentningssted 6

Sengeafsnit 1 og 2 for Hjerne- og
  Nervesyg. (N1) (Neurologi)

Sengeafsnit 2 for Ældresygdomme 
  (Geriatrisk) G2
Amb. for Hjerne- og Nervesygdomme
  (Neurologi)

  

Lymfødem Klinik / Fysioterapi

Amb. for Gigt-, Bindevævs- og Rygsyg. 
  (Reumatologi)
Amb. for Ældresygd​omme (Geriatri)
Hukommelsesklinik
Medicinsk Amb. for Mave-tarm-syg.
  (Gastroenterologi)

Sengeafsnit for Hormonsygdomme

  (Endokrinologi)
Palliativt Ambulatorium

Sygehuspræst​​​ 

Medicinske afdelingsledelser 1 og 2 

 

 

Afhentningssted 4

Blodbank
AK-Skole og AK-Klinik​

Hukommelsesklinik

Amb. for Ældresygdomme (Geriatri)
Amb. for Hormonsyg. (Endokrinologi)

Amb. for Hjertesygdomme (Kardiologi)
 

 

Afhentningssted 4

Fysioterapi / Ergoterapi
Sengeafsnit 1 for Ældresygdomme
  (Geriatri) G1
 

  

Sengeafsnit 1 for Ældresygdomme
  (Geriatri) G1

 

Afhentningssted 1

Information

Kantine 

Kiosk​

Ambulant Kirurgi​​

Anæstesi- og Operationsafsnit

Fysioterapi/Ergoterapi 

Mave-, Tarm- og Karkirurgisk Sengeafs.

Sengeafsnit for Hjertesygdomme​

 

 

Afhentningssted​ 2

Blodprøvetagning

Røntgen
Mave-Tarm-kirurgisk ambulatorium​​
Karkirurgisk amb​ulatorium

Klinisk Biokemi

Klinisk Mikrobiologi


 


 

​​​​​​