Søg
 
 
 

   Kort over Roskilde Sygehus                                                       

                                                                                                                                                                         

Kort over Roskilde Sygehus 
 
NAe_Herlufvaenge.png

HR afdelingen

Patientservice

CAPD ambulatorium (+ indgang 5A)

Nefrologisk ambulatorium (+ indgang 5A)

  

 

Sygehusledelse  

 

 

AK Klinik

Billeddiagnisotisk afdeling

Børneafdelingen:
- Ambulatorium

- Isolationsafsnit C10 (+ indgang 4)

- Modtagelse

- Sengeafsnit C10 + C30

Intensiv terapi og opvågningsafsnit I12

Kardiologisk amb. og laboratorium

Kirurgisk ambulatorium

Kirurgisk sengeafsnit A13 + A33

Opvågningsafsnit L12

Pacemakerklinik

Portørcentral (+ indgang 15) Rengøringsafdeling (+ indgang 5)

Scannerafsnit

Urologisk Sengeafsnit D11 + D33

 

 

Dermatologisk Ambulatorium  

 

 

Patologiafdeling   
 

 

Dialyseafdeling  
  

 

Kapel

Sygehuspræst  

Teknisk afsnit

NAe_Herlufvaenge.png 

Akutmodtagelse + Skadeklinik

Skeleklinik

 

​  
   +

 

Afsnit for barsel/hvile G74

Afsnit for gynækologi

Ambulatorium for gravide

Blodprøvetagning + blodbank

Børneafdelingens neonatalafsnit C74

Cafeteria/Kiosk

Ergoterapi

Fysioterapi

Gynækologisk ambulatorium

Information

Kardiologisk sengeafsnit B71 + B75

Kirurgisk dagafsnit

Klinisk biokemisk ambulatorium

Lægevagt

Medicinsk sengeafsnit B72, B77 og B92

Neonatalafsnit C74

Neurolofysiologisk laboratorium

Plastikkirurgisk og brystkirurgisk:

- Ambulatorium

- Sengeafsnit P93

Reumatologisk ambulatorium

Urologisk ambulatorium

 

 

Børnepsykolog

Diætistkontor

Neuropsykolog

Øjenafdeling (+ indgang 22A)

 

 

   +

 

Hæmatologisk sengeafsnit + H60

Hæmatologisk sengeafsnit H60

Klinisk onkologisk og palliativ enhed

Neurologisk sengeafsnit N61 + N80

 

NAe_Herlufvaenge.png 

Auditorium (store)

Mødelokaler 1, 2, 3 og 4

Personalekantine (+ indgang 26) Studenterundervisning

Medicinsk amulatorium

Onkologisk ambulatorium Palliativ enhed​

 

Hukommelsesklinikken

Neurolofysiologisk amb. og dagafsnit

Neuropsykolog
 

 

Auditorium (lille)

Geriatrisk dagafsnit Geriatrisk team  

 

Hæmatologisk Amb. (+ indgang 27C) 
 

 

Centraldepot (Linneddepot indgang 29B)
 

 

Sterilcentral

Varemodtagelse 

Apotek  
 

Miljøplads  
 

Koncern Indkøb 
 
 ​

​ ​

Jordemodercenter 
 

Børne- og Ungdomspsyk. klinik 1 – Roskilde​

Farmakologisk enhed

Forskningsenh. + Reg.  forskningshed