Søg
 
 
 
​​​​ ​​​​

Kort over Sjæll​ands Un​iversitetshospital, R​oskilde

Kort over 

Sjællands Universitetshospital, Roskilde - klik for at åbne kortet i nyt vindue 

 

Børne- og Ungdomspsyk. klinik 1

Farmakologisk enhed​

IT undervisning

Regional forskningsenhed 

 

 

Jordemodercenter

 

 

 

Koncern Indkøb 

NAe_Herlufvaenge.png 

 

Sygehusledelse

 

 

 

Børneafdelingens isolationsafs. C10

 

 

 

HR afdelingen

Nefrologisk ambulatorium 

Patientservice 

 

Dermatologisk ambulatorium

 

 

AK Klinik

Billeddiagnostisk afdeling 

Børneafd. sengeafs. C10 + C30 

Børneambulatorium

Børnemodtagelse

Intensiv terapi og opvågningsafs. I12

Kardiologisk amb. og laboratorium

Kirurgisk ambulatorium

Kirurgisk sengeafsnit A33

Opvågningsafsnittet I12

Pacemakerklinik

Scannerafsnit

Urologisk sengeafs. D11, D13, D31

 

Patologiafdeling

 

 

Centraljournalarkivet

Information

Lægevagt

Medicinsk sengeafsnit B92

Plastikkir. og brystkir. amb.

Plastikkir. og brystkir. sengeafs. P93

Urologisk ambulatorium​ 

 

 

Dialyseafdeling 

 

 

Akutmodtagelse​ 

Skadeklinik 

 

Økonomi og strategisk planlægning

+ indgang 15 

Kapel

Sygehuspræst​ 

 

Teknisk afsnit 

 

Driftskontor

Medicoteknik​ 

NAe_Herlufvaenge.png

 

  +

  ​

Afsnit for barsel/hvile G74

Afsnit for fødende G73

Afsnit for gynækologi G76

Ambulatorium for gravide

Blodbank

Blodprøvetagning

Børneafdelingens neonatalafs. C74

Cafeteria/Kiosk

CAPD ambulatorium

Dagkirurgisk afsnit

Ergoterapi

Fysioterapi

Gynækologisk ambulatorium

Kardiologisk sengeafsnit B71 + B75

Kiosk

Klinisk biokemisk ambulatorium

Medicinsk sengeafsnit B72

Neonatalafsnit C74

Portørcentral

Rengøringsafdeling

Reumatologisk ambulatorium​​

 

 

Miljøplads​ 

 

Hæmatologisk ambulatorium

+ indgang 7​

Apotek (+ indgang 8) 

 

Centraldepot (+ indgang 10)

Varemodtagelse (+ indgang 12) 

 

 

Auditorium (lille)

Geriatrisk dagafsnit

Geriatrisk Hukommelsesklinik

Geriatrisk team​ 

Koncern regnskab 

 

 

Linneddepot 

Sterilcentral 

 

Neurofysiologisk center

Neurologisk ambulatorium 

Regionalt Videncenter for Demens 

 

IT-afdeling 

Varemodtagelse 

 

Medicinsk ambulatorium

Onkologisk ambulatorium 

Palliativ Team 

 

 

  +

Klinisk onkologisk sengeafsnit / palliativ
sengeafsnit O81

Neuropsykolog

Neurologisk sengeafsnit N61 

Neurovaskulært center N80

TIA-klinik 

 

Auditorium (store)

Mødelokaler 1, 2, 3, 4

Personalekantine 

Studenterundervisning 

 

Skeleklinik

 

 

Børnepsykolog

Diætistkontor 

Øjenafdeling​

 

​​​​​​