Søg
 
 
 

   Kort over Sjællands Universitetshospital, Roskilde                 

      (kortet er gældende fra 4. marts 2016)                                                                                                                                                         

Kort over Roskilde Sygehus 
 
NAe_Herlufvaenge.png
 

Børne- og Ungdomspsyk. klinik 1
Farmakologisk enhed
IT undervisning
Regional forskningsenhed
 

 

Jordemodercenter
 
 

 

Koncern Indkøb
 

  

NAe_Herlufvaenge.png 

 

Sygehusledelse

 

 

Børneafdelingens isolationsafsnit C 10
 

 

HR afdelingen
Nefrologisk ambulatorium

Patientservice

 

Dermatologisk ambulatorium

 

 

AK Klinik

Billeddiagnostisk afdeling

Børneafdelingens sengeafs. C 10 + C 30

Børneambulatorium

Børnemodtagelse

Intensiv terapi og opvågningsafsnit I 12

Kardiologisk amb. og laboratorium

Kirurgisk ambulatorium

Kirurgisk sengeafsnit A 33

Opvågningsafsnittet I 12

Pacemakerklinik

Scannerafsnit

Urologisk sengeafsnit D 11 + D 33

 

Patologiafdeling

 

Centraljournalarkivet

Information

Lægevagt

Medicinsk sengeafsnit B 92

Plastikkir. og brystkir. amb.

Plastikkir. og brystkir. sengeafsnit P 93

Urologisk ambulatorium​

NAe_Herlufvaenge.png 

 

Dialyseafdeling

 

 

 

Akutmodtagelse

Skadeklinik

 

Økonomi og strategisk planlægning

+ indgang 15

 

Kapel

 

Sygehuspræst

 

Teknisk afsnit

 

Driftskontor

Medicoteknik

NAe_Herlufvaenge.png

 

   +

 

Afsnit for barsel/hvile G 74

Afsnit for fødende G 73

Afsnit for gynækologi G 76

Ambulatorium for gravide

Blodbank

Blodprøvetagning

Børneafdelingens neonatalafsnit C 74

Cafeteria/Kiosk

CAPD ambulatorium

Dagkirurgisk afsnit

Ergoterapi

Fysioterapi

Gynækologisk ambulatorium

Kardiologisk sengeafsnit B 71 + B 75

Kiosk

Klinisk biokemisk ambulatorium

Medicinsk sengeafsnit B 72

Neonatalafsnit C 74

Portørcentral

Rengøringsafdeling

Reumatologisk ambulatorium

 

 

Miljøplads

 

Hæmatologisk ambulatorium

+ indgang 7

Apotek (+ indgang 8)

 

 

Centraldepot (+ indgang 10)
Varemodtagelse (+ indgang 12)

 ​

 

Auditorium (lille)

Geriatrisk dagafsnit

Geriatrisk Hukommelsesklinik

Geriatrisk team

Koncern regnskab 

 

 

Linneddepot

Sterilcentral 

 

Neurofysiologisk center

Neurologisk ambulatorium

Regionalt Videncenter for Demens

 

IT-afdeling

Varemodtagelse

 

Medicinsk ambulatorium

Onkologisk ambulatorium

Palliativ Team

 

 

   +

Hæmatologisk sengeafsnit H 60

Klinisk onkologisk sengeafsnit / palliativ
  sengeafsnit O 81 

Neuropsykolog

Neurologisk sengeafsnit N 61

Neurovaskulært center N 80
TIA-klinik 

 

Auditorium (store)

Mødelokaler 1, 2, 3, 4

Personalekantine

Studenterundervisning

 

Skeleklinik

 

 

Børnepsykolog

Diætistkontor

Øjenafdeling

  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
  • Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
  • Tlf: 46 32 32 00
  • suh@regionsjaelland.dk