Søg
 
 
 

Kort over Sjæll​ands Universitetshospital, Roskilde                  

     
    Kort over Roskilde Sygehus

NAe_Herlufvaenge.png
 

Børne- og Ungdomspsyk. klinik 1
Farmakologisk enhed​
IT undervisning
Regional forskningsenhed  

 

Jordemodercenter 

 

Koncern Indkøb   

NAe_Herlufvaenge.png 

 

Sygehusledelse

 

 

Børneafdelingens isolationsafsnit C 10
 

 

HR afdelingen
Nefrologisk ambulatorium

Patientservice 

Dermatologisk ambulatorium 

 

AK Klinik

Billeddiagnostisk afdeling

Børneafdelingens sengeafs. C 10 + C 30

Børneambulatorium

Børnemodtagelse

Intensiv terapi og opvågningsafsnit I 12

Kardiologisk amb. og laboratorium

Kirurgisk ambulatorium

Kirurgisk sengeafsnit A 33

Opvågningsafsnittet I 12

Pacemakerklinik

Scannerafsnit

Urologisk sengeafsnit D 11 + D 13 + D 31​ 

Patologiafdeling 

Centraljournalarkivet

Information

NAe_Herlufvaenge.png 

 

Dialyseafdeling 

 

 

Akutmodtagelse​

Skadeklinik 

Økonomi og strategisk planlægning

+ indgang 15 

Kapel 

Sygehuspræst 

Teknisk afsnit 

Driftskontor

Medicoteknik​

NAe_Herlufvaenge.png

 

   +

 

Afsnit for barsel/hvile G 74

Afsnit for fødende G 73

Afsnit for gynækologi G 76

Ambulatorium for gravide

Blodbank

Blodprøvetagning

Børneafdelingens neonatalafsnit C 74

Cafeteria/Kiosk

CAPD ambulatorium

Dagkirurgisk afsnit

Ergoterapi

Fysioterapi

Gynækologisk ambulatorium

Kardiologisk sengeafsnit B 71 + B 75

Kiosk

Klinisk biokemisk ambulatorium

Medicinsk sengeafsnit B 72

Neonatalafsnit C 74

Portørcentral

Rengøringsafdeling

Reumatologisk ambulatorium​​

 

 

Miljøplads 

Hæmatologisk ambulatorium

+ indgang 7​

Apotek (+ indgang 8) 

 

Centraldepot (+ indgang 10)
Varemodtagelse (+ indgang 12) ​

 

Auditorium (lille)

Geriatrisk dagafsnit

Geriatrisk Hukommelsesklinik

Geriatrisk team​

Koncern regnskab  

 

Linneddepot

Sterilcentral  

Neurofysiologisk center

Neurologisk ambulatorium

Regionalt Videncenter for Demens 

IT-afdeling

Varemodtagelse 

Medicinsk ambulatorium

Onkologisk ambulatorium

Palliativ Team 


 

   +

Klinisk onkologisk sengeafsnit / palliativ
  sengeafsnit O 81
 

Neuropsykolog

Neurologisk sengeafsnit N 61

Neurovaskulært center N 80
TIA-klinik  

Auditorium (store)

Mødelokaler 1, 2, 3, 4

Personalekantine

Studenterundervisning 

Skeleklinik 

 

Børnepsykolog

Diætistkontor

Øjenafdeling​

​​
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
  • Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
  • Tlf: 46 32 32 00
  • suh@regionsjaelland.dk