Søg
 
 
 
​​​​​​​​​​​

Kort over Sjæll​ands Un​iversitetshospital, R​oskilde

Kort over 

Sjællands Universitetshospital, Roskilde - klik for at åbne kortet i nyt vindue 
 

Børne- og Ungdomspsyk. klinik 1
Farmakologisk enhed​
IT undervisning
Regional forskningsenhed
 

 

Jordemodercenter
 

 

Koncern Indkøb

 

NAe_Herlufvaenge.png

 

Sygehusledelse
 

 

Børneafdelingens isolationsafs. C10
 

 

HR afdelingen
Nefrologisk ambulatorium

Patientservice
 

Dermatologisk ambulatorium
 

AK Klinik

Billeddiagnostisk afdeling

Børneafd. sengeafs. C10 + C30

Børneambulatorium

Børnemodtagelse

Intensiv terapi og opvågningsafs. I12

Kardiologisk amb. og laboratorium

Kirurgisk ambulatorium

Kirurgisk sengeafsnit A33

Opvågningsafsnittet I12

Pacemakerklinik

Scannerafsnit

Urologisk sengeafs. D11, D13, D31

 

Patologiafdeling
 

Centraljournalarkivet

Information

Lægevagt

Medicinsk sengeafsnit B92

Plastikkir. og brystkir. amb.

Plastikkir. og brystkir. sengeafs. P93

Urologisk ambulatorium

 

 

Dialyseafdeling
 

 

Akutmodtagelse​

Skadeklinik
 

Økonomi og strategisk planlægning

+ indgang 15

 

Kapel
 

Sygehuspræst​
 

Teknisk afsnit
 

Driftskontor

Medicoteknik​ 


NAe_Herlufvaenge.png

 

  +

  ​

Afsnit for barsel/hvile G74

Afsnit for fødende G73

Afsnit for gynækologi G76

Ambulatorium for gravide

Blodbank

Blodprøvetagning

Børneafdelingens neonatalafs. C74

Cafeteria/Kiosk

CAPD ambulatorium

Dagkirurgisk afsnit

Ergoterapi

Fysioterapi

Gynækologisk ambulatorium

Kardiologisk sengeafsnit B71 + B75

Kiosk

Klinisk biokemisk ambulatorium

Medicinsk sengeafsnit B72

Neonatalafsnit C74

Portørcentral

Rengøringsafdeling

Reumatologisk ambulatorium​​

 

Miljøplads​
 

Hæmatologisk ambulatorium

+ indgang 7​

Apotek (+ indgang 8)
 

Centraldepot (+ indgang 10)
Varemodtagelse (+ indgang 12)

 

 

Auditorium (lille)

Geriatrisk dagafsnit

Geriatrisk Hukommelsesklinik

Geriatrisk team​

Koncern regnskab
 

 

Linneddepot

Sterilcentral
 

Neurofysiologisk center

Neurologisk ambulatorium

Regionalt Videncenter for Demens
 

IT-afdeling

Varemodtagelse
 

Medicinsk ambulatorium

Onkologisk ambulatorium

Palliativ Team
 

 

  +

Klinisk onkologisk sengeafsnit / palliativ
sengeafsnit O81

Neuropsykolog

Neurologisk sengeafsnit N61

Neurovaskulært center N80
TIA-klinik
 

Auditorium (store)

Mødelokaler 1, 2, 3, 4

Personalekantine

Studenterundervisning
 

Skeleklinik
 

Børnepsykolog

Diætistkontor

Øjenafdeling​

​​​​​​
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
  • Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
  • Tlf: 46 32 32 00
  • suh@regionsjaelland.dk