Søg
 
Socialrådgiverafdeling

Hvis du er patient på Sjællands Universitetshospital, Roskilde - eller pårørende til en patient - kan du få hjælp af hospitalets socialrådgivere.

Ved sygdom og indlæggelse melder der sig ofte mange spørgsmål - også om sociale forhold. Det kan for eksempel dreje sig om:

  • Arbejdsforhold
  • Økonomi
  • Forsørgelse ved sygdom
  • Medicinudgifter
  • Forsikringer
  • Pensioner
  • Pasningsorlov (både af børn og voksne)
  • Bolig

Hvad kan socialrådgiveren hjælpe med?

Socialrådgiveren tilbyder en afklarende og støttende samtale og giver råd og vejledning om dine muligheder for at få hjælp.

Socialrådgiveren kan koordinere hjælpen og formidle kontakt til og samarbejde med relevante instanser og personer.

Socialrådgiverens opgave er at mindske de sociale følger, din sygdom kan medføre. Det sker i tæt samarbejde med hospitalets øvrige personale.

Såfremt du ønsker at tale med en socialrådgiver, skal du kontakte afdelingen hvor du er tilknyttet, som herefter vil henvise dig til Socialrådgiverafdelingen. Derudover skal du udfylde og underskrive en samtykkeerklæring, som Socialrådgiverafdelingen skal modtage sammen med henvisningen fra afdelingen.

Såfremt du ønsker råd og vejledning som pårørende, skal patienten give samtykke til dette, alternativt kan der kun gives generelle råd og vejledning på henvendelsen.​

Afdelingens ledelse

Chef for HR og Uddannelse
Lisbet Skou Rasmussen
Tlf. 47 32 11 51
lsra@regionsjaelland.dk


Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Socialrådgiverafdelingen
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Munkesøvej 22
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 12 10