Søg
 

Henvisning og visitation

Information til praktiserende øjenlæger, henvisende læger og andre samarbejdspartnere om henvisning og visitation.

Henvisning af patienter skal gerne - dog tilpasset vores speciale - udformes i henhold til standard 2.4.1. i Den Danske Kvalitetsmodel.

 

Akutte henvisninger og anmodning om tilsyn til Øjenafdelingen i Roskilde

 

Akutte henvisninger fra praktiserende øjenlæger
Øjenafdelingen i Roskilde varetager øjenvagten i Region Sjælland tirsdag og torsdag fra kl. 15:00 til 08:00. Kun efter telefonisk aftale kan patienterne møde i klinik 15 ved opgang 21 på Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Øjenafdelingen i Næstved varetager øjenvagten i Region Sjælland på de andre tidspunkter. Det betyder at alle henvendelser med ønske om at patienten ses på samme dag skal konfereres med vagthavende i Roskilde (tirsdag/torsdag efter kl. 15:00) eller Næstved (andre ugedage). Er der enighed om at patienten kan vente, kan patienten henvises til Roskilde jf. nedenstående. Dette er særligt relevant vedrørende patienter der hører til vores Regionsfunktioner.

Visiterende øjenlæger på Øjenafdelingen i Roskilde ser alle elektroniske henvisninger om morgenen dagen efter at de er modtaget. Så kan patienten vente 1 dag eller 2 dage kan der fremsendes elektronisk henvisning. Vi kontakter herefter patienten. Forløb kan evt. diskuteres med vagthavende mellem 8-14:00 på telefon 47323931.  

Akutte anmodninger om assistance fra praktiserende læger.
Øjenafdelingen i Roskilde modtager som udgangspunkt kun patienter henvist fra praktiserende øjenlæge fraset i vagtperioden (se ovenfor). Derfor skal de fleste patienter med øjenproblemer hos praktiserende læge altid opfordres til at kontakte egen øjenlæge. Alle henvendelser med ønske om at patienten ses på samme dag skal konfereres med vagthavende i Roskilde (tirsdag/torsdag) eller Næstved (mandag/onsdag/fredag/weekend). Man er altid velkommen til at kontakte os med henblik på at diskutere en patient mellem 8-14:00 på telefon 47323931.
 

Akutte anmodninger om assistance fra sygehuslæger og skadestue
Øjenafdelingen varetager øjenvagten for Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge samt Holbæk Sygehus i dagtiden fra kl. 8-14:00. Patienter skal altid diskuteres med vagthavende øjenlæge som er til stede mellem 8-14:00. Da ambulatoriet lukker skal patienten være færdigbehandlet inden 15:15, hvorfor eventuel transport mellem matrikler skal medregnes. Liggende transport kræver at patienten kan ankomme til afdelingen inden 12:30. Følgende telefonnummer skal anvendes ved henvendelser om akutte patienter: 47323931.

Henvisning af patienter til vurdering af våd AMD
Vi modtager mange henvisninger til subakut vurdering af våd AMD. Da vi efterstræber at se patienterne hurtigst muligt og gerne de rigtige patienter først, er det vigtigt, at henvisningen indeholder den rigtige information.

Oplysninger, som letter visiteringen

  • Tidligere øjenanamnese: kendt AMD, amblyopi el.lign.
  • Kort relevant anamnese: Hvor lang tid har der været symptomer?
  • Visus på begge øjne (gerne enkelte tidligere visusmålinger, hvis de haves).
  • Oftalmoskopi: Er der tegn på AMD (druser og/eller forandringer i pigmentepitelet)? Er der blødninger, intraretinalt ødem, serøs afløsning og/eller eksudation? Negative fund må meget gerne angives.
  • Konklusion: gerne konkret diagnoseforslag.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.12.11
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Øjenafdelingen
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Vestermarksvej 23
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 39 00
Fax 46 36 26 45