Søg
 
 
 
​​​​​​​​​​​​

Kort over Næstved Sygehus

Kort over Næstved Sygehus - klik for at åbne kortet i nyt vindue 


  

Børnepsykiatrisk klinik

 

Ungdomspsykiatrisk klinik

 

ADHD klinik

 

Containergård

 

Børneafdeling - Afd. 17

Børneambulatorium - Afd. 18-2

Børneamb./-dagafsnit - Afd. 18-1

Børneinkontinensklinik

Øjenambulatorium

Øjenoperationsafdelingen


 

Strålebehandlingscenter (+ indgang 5A)

 

Cytostatikaenhed, Sygehusapotek

 

Svangre-, Føde- og Barselsafsnit​

 

Nødelværk

 

Ambulancegård

Depot

Portørcentral

PostafdelingGartner

Psykolog

Socialrådgiver

Sygehuspræst

Tillidsmandskontor

Udviklingssygeplejersker

KOL KompetencecenterKvalitet og uddannelse

Sundhedsinnovation Sjælland

Sygehusledelse og sekretariat

Økonomi og planlægning


  CUK - Center for Udd. og Kompetence

Foredragssal

Mødelokale

AK-Centret og AK-Skolen​

Center for løn og personale

Sekretariat for tarmkræftscreening

IT-undervisning

Motionsrum

Undervisningslaboratorium

 

Afd. For Lindrende Indsats

 

Drifts- og Serviceafdeling

Jordemodercenter 

Biobank

 

Neurorehabilitering (+ ind. 31 og 31A)

 

Ambulatorium for gravide

Barselsambulatorium

Familieambulatorium​

Tand-, mund- og kæbekirurgi (+ ind. 33A)


 

Medicinsk Historisk Museum

 

Øjenoperation - Afd. 19 (+ indgang 35A)

 

Børneafdeling - Afd. 17

Børneambulatorium - Afd. 18-2

Børneamb./-dagafsnit - Afd. 18-1​

Børneinkontinensklinik

Øjenambulatorium og øjen-OP


 

Diabetes ambulatorium

Endokrinologisk ambulatorium​

Hjerteambulatorium​

Klinisk Diætist

Lungemedicinsk afsnit


Distriktspsykiatrien Næstved-Vordingborg​​  Blodprøvetagning + Blodbank​

Klinisk biokemisk laboratorium

Lægevagt

Skadestue/modtagelse


 

ABC-Klinikken

Børne Ekko

Ergoterapi

Fysioterapi

Geriatrisk ambulatorium

Gynækologisk afsnit

Hovedindgang/Information

Idrætsklinik

It-afdeling

Kiosk

Lungemedicinsk afsnit

Lægegang

Mødelokale

Neonatalafsnit og ambulatorium

Nuklearmedicinsk afdeling

Onkologisk afsnit

Operationsafdeling

Opvågning

Ortopædkirurgisk afdeling og amb.​

Personalekantine

Reumatologisk ambulatorium

Røntgenafsnit​

Sterilcentral

Tværfagligt Smertecenter

Urologisk afsnit

Vaskeri og linneddepot

 

Gynækologi/operationer

Kirurgi/endoskopi

Onkologisk ambulatorium

Ortopædkirurgi/operationer​

Sammedagskirurgisk afsnit

Urologi/ambulatorium


 

Sygehusapotek (+ indgang 65)

 

Medicoteknisk afdeling

Teknisk afdeling


 

Stamcellelaboratorium (+ indgang 77B)

Transfusionscenter


 

Plasmaferesecenter

Patologiafdelingen

Kapel​

​​​​​​​​​​​​​ ​​​​