Søg
 

Patient- og Pårørenderåd

Næstved og Slagelse sygehuse ønsker at styrke involveringen af og dialogen med patienter og pårørende. Sygehusledelsen har derfor som et af flere initiativer etableret et Patient Pårørenderåd.

Rådet skal være med til at sikre, at der er fokus på patienternes behov og forventninger. Ved at kombinere brugernes viden og erfaring med personalets faglige kompetencer kan der opnås et bedre grundlag for beslutninger.

I første omgang oprettes Rådet som et 12 måneders pilotprojekt med henblik på at indhente erfaringer, der kan danne grundlag for endelig etablering af Patient- og Pårørenderåd. Rådet får en rådgivende funktion for sygehusledelsen som et led i at styrke involveringen og inddrage patienters og pårørendes viden og erfaringer for eksempel:

 • Udvikling i sammenhæng af patientforløb
 • Kommunikation generelt
 • Nye initiativer for at inddrage patienter og pårørende bl.a. i en fælles beslutningstagning
 • Informationsmateriale (på tryk eller digitalt) til patienterne
 • Sygehusenes hjemmesider
 • Skiltning indendørs og udendørs
 • Indretning, ombygning og nybygning af afdelinger og fællesområder (fx ved kantine og kiosk)
 • Udendørsområder som parkeringspladser, gangarealer, hvileområder, rygekabiner
 • Deltage i arbejdsgruppe vedr. enhed for tværfaglig udredning
 • Udvikling af patientforløb
 • Drøftelse af patientsikkerhed
 • Drøftelse af patienttilfredshedsundersøgelser mv.
 • Deltagelse i andre relevante råd og udvalg (fx forskningsudvalg, byggeudvalg m.m.)
 • Sygehusenes samarbejde med patientforeninger
 • Nye initiativer, der kan støtte op om inddragelse af patienter og pårørende
 • Andre opgaver, som Rådet i samråd med sygehusledelsen finder relevant

Der afholdes 5 møder om året skiftevis på Næstved og Slagelse sygehuse. Første møde blev afholdt d. 25. august 2016.

Rådet består af patienter og pårørende, sygehusledelsen, ledende faglige medarbejdere, en kvalitetskonsulent og frivillighedskoordinatoren.

Patienter/Pårørende:

Bjarne Larsen, Slagelse
Mail: bjarne.larsen.bl@gmail.com

Birgit Sobol, Slagelse       
Mail: birgitsobol@gmail.com

Birthe Jønsson, Vordingborg 
Mail: birthe_joensson@yahoo.dk

Viggo Thomsen, Næstved        
Mail: lavi@privat.dk

Lene Hass, Ringsted      
Mail: lenehamish@icloud.com

Anne Rugaard Nielsen, Fuglebjerg    
Mail: annerugaardnielsen@hotmail.com

Jørgis Kobold, Karrebæksminde
Mail: jorgis@mail.dk

Jane Lading, Slagelse
Mail: jane.lading@gmail.com

Næstved/Slagelse Sygehus:

Næstformand Charlotte Bøll Larsen, Vicedirektør

Vagn Bach, Direktør

Vibeke k. Deleurand, Ledende overbioanalytiker, Klinisk Biokemisk afdeling

Anne Grethe Raahauge Larsen, Ledende oversygeplejerske, Medicinsk afdeling 1

Pernille Mathiesen, Ledende overlæge, Børne- og Ungeafdeling

Pia Kammersgaard Stauner, Sygeplejerske, Kvalitet og Lean

Louise Rabøl, Sundhed og uddannelseschef, Administrationen

Helle Nørtved Frandsen, Ledende oversygeplejerske, Ortopædkirurgi

Dil Bredholt, Konsulent og frivillighedskoordinator, Sekretariatet

Ring eller mail til frivillighedskoordinator Dil Bredholt for yderligere oplysninger Tlf: 24 96 98 81
Mail: madbr@regionsjaelland.dk  

 


Referater

16-10-2017 (PDF)
15-06-2017 (PDF)
28-03-2017 (PDF)​​​
12-01-2017 (PDF)
31-10-2016 (PDF)
25-08-2016 (PDF)​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.06.16
Opdateret
22.11.17
Link til denne side:
Andre sider under Råd og rettigheder