Søg
 

Patient Pårørende Råd

Efter en pilotperiode i 2016-2017 er Patient Pårørende Rådet nu etableret permanent som et rådgivende organ for sygehusledelsen med henblik på at styrke involveringen og inddrage patienters og pårørendes viden og erfaringer. Rådet skal være med til at sikre, at der er fokus på patienternes behov og forventninger på sygehuset. Ved at kombinere patienters viden og erfaring med personalets faglige kompetencer kan der opnås et bedre grundlag for beslutninger. Et af de initiativer som er taget er, at der i foråret 2018 etableres et Patient Pårørende Forum

Emner som Rådet kan beskæftige sig med er:

Kommunikation:

 • Informationsmateriale (på tryk eller digitalt) til patienterne
 • Sygehusenes hjemmesider
 • Skiltning indendørs og udendørs

Patientmiljø – fysisk og psykisk:

 • Indretning, ombygning og nybygning af afdelinger og fællesområder (fx kantine og kiosk)
 • Udendørsområder som parkeringspladser, gangarealer, hvileområder, rygekabiner

Deltage i arbejdsgrupper for eksempel: 

 • Enhed for tværfaglig udredning
 • Fase II byggeri – arbejdsgrupper vedr. indretning (for eksempel venteområder)

Drøftelser af:  

 • Patientsikkerhed
 • Patienttilfredshedsundersøgelser mv.

Andet: 

 • Sygehusenes samarbejde med patientforeninger
 • Nye initiativer, der kan støtte op om inddragelse af patienter og pårørende
 • Andre opgaver, som Rådet i samråd med sygehusledelsen finder relevant

Der afholdes 4-6 møder om året skiftevis på Næstved og Slagelse sygehuse. Rådet består af 8 patienter og pårørende, sygehusledelsen, en ledende faglig medarbejder og frivillighedskoordinatoren.

Kontakt frivillighedskoordinator Dil Bredholt for yderligere oplysninger 
Telefon  24 96 98 81
Mail: madbr@regionsjaelland.dk 

Kommissorium

Liste over medlemmer:
Patienter og pårørende:

Birthe Jønsson, Vordingborg (formand)
Mail: birthe_joensson@yahoo.dk

Viggo Thomsen, Næstved (Supplerende formand)
Mail: lavi@privat.dk

Bjarne Larsen, Slagelse
Mail: bjarne.larsen.bl@gmail.com

Lene Hass, Ringsted      
Mail: lenehamish@icloud.com

Anne Rugaard Nielsen, Fuglebjerg    
Mail: annerugaardnielsen@hotmail.com

Jørgis Kobold, Karrebæksminde (Foreningen Danske Patienter)
Mail: jorgis@mail.dk

Jane Lading, Slagelse
Mail: jane.lading@gmail.com

Næstved/Slagelse Sygehus:

Charlotte Bøll Larsen, Vicedirektør (næstformand)

Vagn Bach, Direktør

Louise Rabøl, Sundhed og uddannelseschef, Administrationen

Dil Bredholt, Konsulent og frivillighedskoordinator, Sekretariatet


 

Referater

15-03-2018 (PDF)
17-01-2018 (PDF)

16-10-2017 (PDF)
15-06-2017 (PDF)
28-03-2017 (PDF)​​​
12-01-2017 (PDF)

31-10-2016 (PDF)
25-08-2016 (PDF)​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.06.16
Opdateret
25.04.18
Link til denne side: