Søg
 

Teknisk Afdeling

Teknisk afdeling har ansvaret for drift og vedligehold af hospitalets bygninger, faste tekniske installationer og diverse hospitalsudstyr.

​ Vores ansvarsområde er blandt andet:

 • El-forsyning og nødanlæg
 • Vandforsyning
 • Vandbehandling
 • Varmeforsyning
 • Medicinske luftarts- og trykluftsforsyninger
 • Kommunikationsanlæg, samtaleanlæg, patientkaldeanlæg
 • Ventilationsanlæg (luftbehandling- og udskiftning)
 • Kloak
 • Sanitet
 • Elevatorer
 • Skiltning
 • Brandsikring

Energiforbrug i hovedtal: 

Brutto etageareal 84.500 m²
Årligt el-forbrug 6.33 Mwh.
Årligt varme-forbrug  15.60 Mwh.
Årligt vandforbrug 53.000 M3

Teknisk afdeling har 28 medarbejdere er fordelt mellem håndværkere (el, VVS, tømrer m.fl.) og administrative medarbejdere.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.12.11
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Afsnit og funktioner
Teknisk Afdeling
Nykøbing F. Sygehus
Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.
Tlf. 56 51 51 62
Fax 56 51 57 69